Meny
30.09.2022

Norge faller på global innovasjonsrangering

Norge havner på en 22. plass på den årlige rangeringen av verdens mest innovative land. Tre av våre naboland havner på topp ti. – Norge har et stort uforløst potensial, mener direktør i Patentstyret.

POTENSIALE: Patentstyrets direktør, Kathrine Myhre, mener Norge trenger flere bein å stå på. Foto: Patentstyret / Beate Willumsen 

I både 2020 og 2021 havnet Norge på en 20. plass på «Global Innovation Index». Vi har dermed falt to plasser på rangeringen til WIPO (World Intellectual Property Organization).

Til sammenligning ligger Sverige på en 3. plass, og de deler en topp-ti-plassering med både Danmark og Finland. De ligger henholdsvis på 9. og 10. plass.

Er ved et veiskille

I tillegg til våre nordiske naboer, har også Sveits, USA, Nederland og Tyskland fått topp-ti-plassering på «Global Innovation Index 2022». Rangeringen er et verktøy som er utviklet for å sammenlikne innovasjonsnivået i ulike land.

Det er 81 ulike innovasjonsindikatorer som ligger til grunn for rangeringen, og i år har 132 land blitt vurdert. For å kunne sammenligne små og store land er flere av indikatorene målt i forhold til BNP eller folketall.

– I resultatet fra årets Global Innovation Index ser vi at innovasjon er ved et veiskille på vei ut av pandemien. Mens innovasjonsinvesteringene økte i 2020 og 2021, er utsiktene for 2022 ikke bare påvirket av global usikkerhet, men også en lavere ytelse enn forventet i innovasjonsdrevet produktivitet, uttaler WIPOs generaldirektør Daren Tang.

Tang mener at verden nå må fokusere på å investere i innovasjon som har samfunnsmessige og økonomiske virkninger, istedenfor å investere i innovasjon på generell basis.

Ikke overrasket

Sammen med Island ligger Norge bak de andre nordiske landene. Dette er ikke overraskende, ifølge direktør i Patentstyret, Kathrine Myhre:

– Mye av næringslivet i Norge er fortsatt råvarebasert, og rettet inn mot olje og gass. Sammensetningen av næringer bidrar til at vi skårer lavere på innovasjonsindeksen, sammenliknet med de andre nordiske landene.

Myhre mener det er stort uforløst potensial for å øke verdiskapingen i andre næringer, eksempelvis havvind, helseindustri, og grønn maritim næring.

– Norge er gode på kunnskaps- og teknologiutvikling, og på å skape nye produkter og tjenester som det er behov for i både nasjonale og internasjonale markeder, sier Myhre, og legger til:

– Vi har derfor et utmerket grunnlag for å bygge opp nye næringer, og med det flere næringsbein å stå på.

Les mer om WIPOs innovasjonsindeks 2022.

WIPO er FN sin verdensorganisasjon for immaterielle rettigheter, og har som hovedoppgave å fremme utviklingen av immaterielle rettigheter globalt. Norge er ett av 182 medlemsland.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no