Meny
16.08.2022

Norad støtter grønn hydrogen i Afrika: – Kan bli et vendepunkt i arbeidet med å nå klimamålene

Norad gir 85 millioner kroner i støtte til det norske selskapet Scatec for å utvikle grønne hydrogenprosjekter i Afrika. Dette er første gang Norad støtter prosjekter innen grønn hydrogen.


Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Foto: Brent Ninaber on Unsplash

– Det ligger et stort potensial i produksjon av grønn hydrogen i Afrika. Kontinentet har tilgang til store mengder fornybar energi til svært lave kostnader, og interessen for grønt hydrogen har vokst enormt på kort tid. Vi mener det er riktig å støtte disse prosjektene nå, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell.

Grønn hydrogen blir produsert via elektrolyse der kraften kommer fra fornybare energikilder som vind og solkraft, og er særlig egnet til å redusere CO2- utslippene i industrien og transportbransjen.

– Grønn hydrogen kan være en gamechanger. Dersom vi lykkes med å få opp investeringene i grønn hydrogen kan det bli et vendepunkt i arbeidet med å nå klimamålene globalt. I tillegg vil det være en sterk bidragsyter til økt matsikkerhet i Afrika, sier Solhjell.

Grønn hydrogen kan skapes om til ammoniakk, som brukes til å lage kunstgjødsel. Det er stor mangel på kunstgjødsel i afrikanske markeder, og økt tilgang vil kunne styrke matsikkerheten på et kontinent allerede rammet av klimakrise, tørke og økte matvarepriser.

Støtte til prosjekter i Egypt, Tunisia, Marokko og Sør-Afrika

Scatec har fått tilsagn om støtte på totalt 85 millioner kroner til utvikling av hydrogenprosjekter i Egypt, Tunisia, Marokko og Sør-Afrika. Hydrogenet skal brukes til produksjon av grønn ammoniakk.

Deler av støtten er til risikopremien i finansiering av Scatecs planlagte hydrogenanlegg i Egypt. Scatec har inngått avtale med selskapet Fertiglobe og Egypts Sovereign Fund om å utvikle og bygge et grønt hydrogenanlegg som skal produsere grønn hydrogengass som skal selges til en produsent av ammoniakk.

– Vi er stolte av at Norads første støtte til storskala grønn hydrogenproduksjon går til Scatec. Vi har ingen tid å miste. Scatec har tre konkrete prosjekter under utvikling, og omfattende planer for flere prosjekter i fremtiden. Grønn hydrogen og grønn ammoniakkproduksjon er nå i startfasen, men kommer til å bli en utrolig viktig bidragsyter for energisikkerhet og nullvekstmålet, sier Scatec CEO, Terje Pilskog.

Prosjektet i Egypt er stort og innovativt. Støtten fra Norad bidrar med å redusere risikoen og dermed tiltrekke privat kapital som sikrer gjennomføringen av prosjektet.

– Når vi velger å støtte Scatecs satsing på grønn hydrogen i Afrika er det fordi dette kan utløse betydelige private investeringer i grønt hydrogen og bidra til grønn omstilling i industrien i en fase der det fortsatt innebærer risiko for prosjektutviklere, sier Solhjell.

En fersk rapport fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om energiutsiktene i Afrika viser at de private investeringene i fornybar energi må dobles årlig dersom vi skal oppnå FNs klimamål om ren og rimelig energi til alle innen 2030.

Krigen i Ukraina øker etterspørselen

Krigen i Ukraina har ført til en global energikrise. Grønt hydrogen kan erstatte gass fra Russland, og det er økende etterspørsel i OECD og mellominntektsland etter grønt hydrogen.

– Norge har svært gode forutsetninger for å støtte opp under utvikling av hydrogensektoren i våre samarbeidsland i sør, både ved overføring av kunnskap og ved ulike former for økonomisk støtte og risikoavlastning, sier Solhjell.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no