Meny
16.12.2019

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon opprettet

Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor (INNOFF) ble formelt stiftet på Lillehammer 27. november 2019.

Nettverket har som ambisjon å bidra til å styrke forskningen på innovasjon i offentlig sektor i Norge, og utvikle forskningens betydning og relevans for omstillingen av offentlig sektor for å nå FNs bærekraftsmål (SDG).
   Det nye styret i INNOFF, ledet av Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger.
   Dette vil skje ved blant annet å synliggjøre nasjonal forskningskompetanse på feltet og utvikle samarbeidsarenaer både mellom forskere og mellom forskere og praksisfeltet. Til sist har nettverket en ambisjon om å ta en aktiv rolle som premissgiver for politikkutforming, med mål om å styrke forskningsinnsats rettet mot innovasjon i offentlig sektor.
   - INNOFF er en viktig nyvinning i seg selv som forsøker å forene ambisjoner og krefter for å styrke kvaliteten og relevansen forskningen skal ha for å møte offentlig sektors innovasjonsbehov, sier nyvalgt styreleder Ann-Karin Tennås Holmen (Universitetet i Stavanger).
   Sammen med det nye styret har hun nå ledelsen av hvordan nettverket skal utvikle seg. På stiftelsesmøtet var 17 institusjoner fra universitets- og høgskolesektoren samt instituttsektoren representert. Nettverket omfatter deltakelse fra ca. 150 forskere over hele landet.

Styret i INNOFF består av:
Ann-Karin Tennås Holmen, Universitetet i Stavanger (leder)
Ulla Higdem, Høgskolen i Innlandet
Roger Lian, NTNU Samfunnsforskning AS
Rannveig Røste, Høgskolen i Østfold
Roar Stokken, Høgskulen i Volda
Ragnhild Holmen Waldahl, Nordlandsforskning AS

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no