Meny
27.09.2022

NVE støtter videre arbeid med gasskraftverket på Mongstad som SAKS-tiltak

NVE støtter at Statnett igangsetter nødvendige utredninger og tiltak for å kunne ta i bruk gasskraftverket på Mongstad, dersom det oppstår et behov for ekstra kraftproduksjon.


Foto: Stig Storheil/NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bedt Statnett om å utrede behovet for fremtidige tiltak, som kan redusere risikoen for kraftmangel i Norge. Dette er såkalte SAKS-tiltak, som kan brukes i en svært anstrengt kraftsituasjon. Statnett skal levere sin utredning til NVE innen 1. oktober 2022.

Den 7.september sendte Statnett et brev til NVE der de skriver at de har vært i dialog med Equinor om bruken av gasskraftverket på Mongstad som et SAKS-tiltak. Statnett foreslår at gasskraftverket gjøres tilgjengelig som et SAKS-tiltak den kommende vinteren og fram til snøsmeltingen våren 2023.

Mongstad kan være et viktig bidrag

NVE er enig med Statnett i at gasskraftverket på Mongstad kan være et viktig bidrag dersom det skulle oppstå et behov for ekstra kraft før snøsmeltingen til våren.

– At Statnett ser på muligheten for å beholde kraftverket på Mongstad som et SAKS-tiltak endrer ikke vår vurdering av kraftsituasjonen. NVE mener fortsatt at det er lav risiko for rasjonering. Når det er sagt må vi være forberedt på et scenario der behovet kan oppstå, sier Inga Nordberg, direktør i energi- og konsesjonsavdelingen til NVE.

I første omgang må Statnett undersøke muligheten for at gasskraftverket kan benyttes som SAKS-tiltak. Videre må det søkes anleggskonsesjon for drift av anlegget. NVE støtter at Statnett igangsetter nødvendige utredninger og tiltak som muliggjør bruken av gasskraftverket på Mongstad ved behov for ekstra kraftproduksjon.

En forsikringsordning

– Det er for tidlig å si om vi trenger gasskraftverket på Mongstad, men vi må være forberedt dersom behovet oppstår. SAKS-tiltak er viktige virkemidler for å unngå kraftmangel, og kan sammenlignes med en forsikringsordning, sier Nordberg.

Gasskraftverket skal kun settes i drift dersom faren for rasjonering er høy, og forutsetter en særskilt tillatelse fra NVE.

Statnett skal innen 1. oktober 2022 levere en fullstendig utredning for behov for fremtidige SAKS-tiltak og hvilke SAKS-tiltak som kan være aktuelle fremover.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no