Meny
19.02.2024

NHO og LO forsøker å skape unødig frykt

Gjesteleder:

John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge

NHO og LO uttaler at det haster med å bygge ut mye vindkraft på land, og gjentar Åslaug Hagas påstand om at Norge vil få et kraftunderskudd i nær fremtid. Jeg er er kritisk til at NHO og LO forsøker å skape unødig frykt uten å ha dekning for uttalelsene sine.

Energieffektivisering er, som Det internasjonale energibyrået påpeker, et billigere og mindre konfliktfylt alternativ enn vindkraft. Det virker som NHO heller foretrekker løsninger som gagner kun visse industrier, fremfor helhetlige løsninger som gagner hele samfunnet.

Påstander om strømmangel mangler faktisk grunnlag. Ifølge NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse vil Norge ha tilstrekkelig kraft fram til 2030, og et betydelig overskudd etter det. Vi ser at problemet ikke er mangel på energi, men heller risikoen for ustabil kraft fra nettopp vind og sol, kombinert med lite fleksibelt forbruk.

Motvind Norge er tydelig på at energieffektivisering er et viktig alternativ fremover.

Ulempen med å satse på enøk i NHOs øyne er at behovet for vindkraft da blir mindre, og det uroer nok medlemmene i NHO-foreningen «Fornybar Norge» som er på profittjakt i norsk natur. Energieffektivisering er, som Det internasjonale energibyrået påpeker, et billigere og mindre konfliktfylt alternativ enn vindkraft. Det kan spare oss for store mengder energi og skape tusenvis av arbeidsplasser. Det virker som NHO heller foretrekker løsninger som gagner kun visse industrier, fremfor helhetlige løsninger som gagner hele samfunnet.

For å være mer konkret er det mulig å spare over 40 TWh innen 2040 bare ved å gjøre norske bygninger mer energieffektive. Det tilsvarer nesten tre ganger all vindkraft som er bygd til nå, eller strømforbruket til to millioner husstander. En storsatsing på enøk vil i tillegg kunne gi tusenvis av nye, lokale arbeidsplasser innen bygg, VVS, el-installasjon og rådgiving. Til sammenlikning har vindkraftindustrien bidratt med noen få hundre arbeidsplasser.

Motvind Norges anerkjenner at strømkablene til utlandet kan være viktige. Problemet ligger i de siste kablene til Tyskland og England. De har mer enn doblet vår utvekslingskapasitet og ført til dramatisk høyere strømpriser i Norge. Vi mener det er rom for å reforhandle disse avtalene for å bedre kontrollere kraftflyten og sikre mer stabile priser.

Motvind Norge advarer sterkt mot en energipolitikk baseres på estimater som overdriver fremtidig kraftbehov.

Vi ser stort potensial i energieffektivisering og strengere prioritering av bruken. Vindkraft forbruker verdifulle naturressurser og er konfliktskapende. Vi tror på en energipolitikk som tar naturens premisser på alvor og støtter en bærekraftig utvikling. 


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no