Meny
04.07.2014

Mosca og Pall-Pack med fra starten av

– Vi startet opp i 1998, og stroppemaskinene fra Pall-Pack har vært med oss helt fra begynnelsen. Nå har vi totalt 18 stk. Mosca stroppemaskiner i full sving fordelt på tre produksjonslinjer, så her får de virkelig kjørt seg. Da vi nylig skulle erstatte og utvide maskinparken, var vi ikke i tvil om valget. Vedlikeholdssjef Petter Bjelland hos Amedia Trykk AS (Tidligere Edda Trykk AS) i Borgeskogen i Stokke i Vestfold er krystallklar når han forklarer hvorfor nettopp de tyskproduserte Mosca-maskinene fra Pall-Pack AS ble valgt: Det er fordi de er stabile og gjør den jobben de skal. Så enkelt er det.

Høyt tempo
– Vi er i en bransje der deadlines står ekstra sterkt, og dermed betyr det at vi har ganske små tidsmarginer på oppdragene våre. Her kjører vi tre skift fra søndag kveld kl. 20.30 til lørdag morgen kl. 03.00. I alle disse timene må og skal maskineriet fungere for at vi skal få løst oppgavene våre. Og de er mange: Totalt kjører vi 26 avistitler pluss en del reklameaviser og andre trykksaker. Aviser som Drammens Tidende, Tønsberg Blad og Varden blir trykket her. Slik sett kan man gjerne si at innenfor vår gruppe trykker vi aviser fra Telemark, Vestfold, Buskerud og Østfold. Alle disse produktene blir produsert i desentraliserte redaksjoner, men med ett felles ombrekkingssenter for tekst og ett for annonser. Dermed har vi fått på plass en svært effektiv produksjonsprosess, forklarer Bjelland.
  – Men det snakkes likevel om ytterligere nedskjæringer i Amedia?
– Det er blitt varslet, ja. Uten at vi har fått noen detaljer om dette ennå. Men det understreker i grunnen bare viktigheten av at vi må produsere så effektivt som mulig, og ikke minst at det tekniske utstyret vårt til enhver tid må være både moderne og ikke minst til å stole på.  

Innkjøring 
– Slik sett var det kanskje en fordel at dere kjente utstyret som ble kjøpt inn?  – Vi var aldri i tvil om hva vi skulle velge, nei. Men samtidig er det jo alltid slik med teknisk utstyr at man trenger en innkjøringsperiode, uansett hvor godt man kjenner utstyret fra før, og hvor bra det viser seg å fungere etterhvert. For oss 85 ansatte her på Amedia trykk er det viktig at vi får minst mulig slike utfordringer, men det er bare å erkjenne at man alltid har noe. Imidlertid vil jeg jo si at dette gikk veldig greit, både på grunn av at maskinene relativt enkelt lar seg innkjøre, og at våre folk kjenner også dette produksjonsleddet svært godt. Vi er stolte av kompetansen vår her på huset, og det er klart at den også er viktig for at vi kunne greie å komme såpass smertefritt ifra investeringene som er gjort. 
  – Hvorfor var det nødvendig å gjennomføre nettopp disse investeringene, hva ville dere oppnå?
 
– Delvis var det rett og slett på grunn av at tidligere innkjøpt utstyr var utslitt, og delvis fordi vi ville utvide kapasiteten litt. Som nevnt arbeider vi svært effektivt her hos oss, og vi er innrettet på å jobbe så rasjonelt som overhodet mulig innenfor vår bransje. Dette er en heltrukken linje helt fra det redaksjonelle senteret i Moss, annonsesenteret i Tønsberg og hit til trykking og distribusjon. Men dette er også helt nødvendig for å overleve i vår bransje. Det er en stadig jakt etter å kutte kostnader, og vi er nødt til å svare på de utfordringene som markedet gir. Så når det gjelder investering i utstyr, er dette en prosess der det blir stilt klare krav til det vi skal kjøpe inn, og ikke minst også krav til at de som skal bruke utstyret, vet nøyaktig hva som skal til for at vi skal kunne kjøre en prosess som ytterligere rasjonaliserer vår produksjon, slår han fast.  

Fornøyd med servicen
– Hvordan synes du leverandøren har fulgt opp installasjonen?
  – Det er jo nettopp noe av det som skaper ekstraverdien ved å investere i disse maskinene: Pall-Pack har vist seg å være en virkelig solid samarbeidspartner for oss, nettopp fordi vi hele tiden har kunnet stole på at oppfølgingen er slik vi ønsker oss: Når man investerer i nytt utstyr, trengs det litt mer oppfølging i innkjøringsfasen, og som regel langt mindre når alt er på plass. Dette vet Pall-Pack-folkene meget godt, og derfor har vi nå bak oss en prosess der vi har følt oss godt ivaretatt, og der vi har fått den servicen vi hadde behov for. Nå kjenner vi jo denne leverandøren fra før, men likevel er det godt å merke at man har opprettholdt den servicegraden som vi er vant til, og som er viktig for alle som skal investere i nytt teknisk utstyr, enten det skal erstatte allerede eksisterende utstyr, eller det representerer en utvidelse av maskinparken. Vi er som sagt meget fornøyd med det vi har møtt hos Pall-Pack, smiler Bjelland til slutt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no