Meny
16.12.2021

Milliondryss til nytt forskningsprosjekt på Høgskolen i Innlandet

Institutt for bioteknologi i Hamar har fått 30 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske sammen med regionalt næringsliv på fagfeltet.

Elisabeth Kommisrud, prosjektleder (Foto: Espen Kristiansen, HINN)

– At vi fikk innvilget denne søknaden er virkelig en fjær i hatten til oss!
   Det sier Elisabeth Kommisrud, professor på Institutt for bioteknologi i Hamar og leder for prosjektet «Zygote – Kapasitetsløft innen bærekraftig avl og anvendt bioteknologi for Innlandet.»
   Forskningsrådet fikk inn 39 søknader fra institusjoner og organisasjoner som ønsket støtte til å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv.
   – Det var en veldig høy kvalitet på disse søknadene så at vi får innvilget dette her er jo en anerkjennelse av der vi står, men også en mulighet for å bli bedre på forskning, sier en meget fornøyd prosjektleder.
   – Jeg vil gratulere næringslivet og institusjonene med å nå opp i en åpen og svært hard konkurranse. Jeg er spesielt opptatt av at distriktsnæringslivet får nyte godt av den forskningen og kompetansen som skapes i disse prosjektene. Jeg ønsker alle lykke til med videre arbeid og ser fram til å se resultatene, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Løfte Innlandet sammen
Prosjektet som har fått støtte fra Forskningsrådet handler om å legge til rette for å drive bedre og mer relevant forskning for næringslivet i regionen.
   – Dette prosjektet er forankret i næringslivet. Hva er det de trenger forskning på, er spørsmålet vi har stilt oss, forteller Kommisrud.
   Høgskolen i Innlandet og forskerne på Bioteknologi skal altså være verktøyet.
   – Poenget er at vi skal bli bedre og mer innovative på forskningssiden. I neste runde skal dette gjøre bedriftene bedre i stand til å konkurrere internasjonalt, forteller Kommisrud.
   Og det er mange som er med på laget sammen med Høgskolen i Innlandet.
   De to virkelig store næringsaktørene innen avl på storfe og svin, Geno og Norsvin, er med. I tillegg skal det samarbeides med Cryogenetics og SpermVital, som er relativt nyetablerte aktører innen bioteknologi.
   Klosser Innovasjon og NCE Heidner Biocluster skal bidra inn i prosjektet, og det samme skal de akademiske partnerne Oslo universitetssykehus, OsloMet, SimulaMet, SINTEF og Sveriges Landbruksuniversitet.

Bioteknologi i sentrum
Dette er et stort prosjekt som altså skal gå over seks år med mange involverte.
   Innlandet fylkeskommune er en meget sentral partner – ikke bare økonomisk. De har vært en viktig pådriver - bioøkonomi er et satsingsområde for fylkeskommunen og Innlandet.
   Nå skal det forskes for å løfte hele regionen.
   – Vi skal tilrettelegge for rekruttering av nærings-ph.d.-er, postdoker, gi master- og ph.d.-studenter oppgaver med tema knyttet til prosjektet, etablere næringstilpassede kurs og mobilisere bedrifter og gründere til forskning og innovasjon via nettverket til NCE Heidner Biocluster og Innlandet fylkeskommune, sier Kommisrud.
   Her er det man konkret skal forske på:
«Prosjektet vil adressere detaljerte problemstillinger innenfor fire faglige tematiske områder: Betydningen av dyrenes fysiologi, pubertet og alder for effektiviteten ved avl; Prediksjon av in vivo fruktbarhet; In vitro fertilisering og vellykket embryoutvikling, og Preserveringsteknologier for gameter og embryo.»

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no