Meny
10.08.2021

Milliardbesparelse for TESS Partnershop

Gjennom tre tiår med innovasjon og bærekraftig utvikling har TESS fremstilt en serie forsyningsløsninger som har hjulpet bedrifter å oppnå betydelige besparelser.


Noe av det mest populære og etterspurte i bedriftens portefølje er digitale og bærekraftige forsyningsløsninger. Også i 2020 oppnådde bedrifter og næringsklynger som brukte konseptet TESS Partnershop store besparelser. Det brede utvalget forsyningsløsninger forenkler og effektuerer driften, sikrer økt oppetid og kostnadsreduksjon. Bedrifter i industrisegmentet oppnådde en besparelse på 26 prosent av vareverdien, og for bedrifter relatert til olje og gass var kostnadsreduksjonen på hele 33 prosent.
   – TESS er stolte over å være foran, med lang erfaring med å samarbeide med våre kunder med kostnadseffektive og bærekraftige forsyningsløsninger, sier grunder Erik Jølberg.
   – Med våre forsyningsløsninger er vi med på å redde verden, sier han videre, og påpeker at i tillegg til kroner og øre spares det betydelige mengder CO2 på redusert antall transporter og besøk fra leverandører. Noe som også er smitteforebyggende.

Økte salget med 250 prosent
Partnershop er en bemannet butikk/lagerenhet inne på kundens lokasjon som er styrt av TESS. Partnershop har også en ubemannet utgave kalt TESSgate. Løsningen er åpent 24/7/365 og benytter automatisk registrering av uttak tilknyttet til kundens lager. TESSgate styres ved hjelp av adgangskort for full overordnet kontroll på individuelt forbruk. TESSgate har tatt markedet med storm under koronapandemien og økt omsetningen med drøye 250 prosent i 2020 fra året før.

Smitteforebyggende

I tillegg til at flere av forsyningsløsningene er berøringsfrie og genererer automatiske bestillinger, reduseres antallet leverandørkontakter og varetransporter til bedriftene reduseres. Dermed blir det færre muligheter for smitte.
   Nødvendig smittevernutstyr er også plassert i og ved løsningene med tydelige rutiner for rengjøring.

Digitale løsninger sikrer varer 24/7
Ved hjelp av RFID-teknologi er lagrene ubemannet og døgnåpne. Partnershop utvikles stadig for å tilpasses flere segmenter. Siste tilskuddet i serien er RiggShop; Eget bemannet servicesenter med vareforsyning inne på anleggsområdet. Trafikk til og fra reduseres, miljøet spares for støy og forurensning og effektiviteten i anleggsarbeidene øker og naboene jubler over mindre støyplager.

Langsiktig miljøarbeid
Målet er å fortsatt være i front og skape verdier for våre kunder og lokalsamfunnet i en tid med store endringer. Åtte av FNs 17 bærekraftmål utpeker seg som særlig relevante for vår virksomhet, og spesielt nr. 12 og 15 er satt i fokus. Det satses på velkjente kvalitetsmerker som varer, et bredt tilbud av servicetjenester og resirkulering av blant annet slanger. El-biler brukes der forholdene ligger til rette for det og gründer Jølberg tror på at også vi i TESS kan være med å redde verden.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no