Meny
05.05.2015

Mer «nytelse, smak og effektiv produksjon» hos Hansa Bryggerier i Bergen

– Vi har ikke planer om å øke produksjonen umiddelbart, men vi har blitt mer effektive. Investeringene vi nå har gjort, gir oss et mer rasjonelt pakkesystem for strekkfilmemballering av paller, som gjør at produksjonen helt enkelt glir bedre. Nå er vi klare for nye oppgaver, og skal fortsette å spre «glede, nytelse og smak.

Fabrikksjef Alf Inge Johannessen ved Hansa Borg Bryggerier i Bergen er godt fornøyd med nyinvesteringen, som sikrer en bedret kapasitet ved bryggeriet. Det dreier seg om en halvpalloppløfter og strekkfilmvikler som gjør produksjonen mer rasjonell. Ved fabrikken er det «business as usual», men man står altså langt bedre rustet til å møte fremtiden enn tidligere.
  – I korte trekk sørger de nye maskinene fra Pall-Pack for at vi nå får emballert alle halvpaller separat, før de automatisk løftes to og to på sine helpall og igjen emballeres sammen med strekkfilm. Før var dette en veldig manuell og tung oppgave der samme pall måtte håndteres tre og fire ganger. Vi kjente ITO og Pall-Pack fra før, blant annet fordi vi har gjort investeringer i Olden. Der produserer og pakker vi Olden kildevann, i nærheten av breen. Når vi så ønsket
å øke kapasiteten ved anlegget her i Bergen, falt også valget på Pall-Pack 8000 strekkfilmmaskin, sier Johannessen.

Rasjonalitet
– Vi er alltid på jakt etter å produsere mer effektivt, og dette er avgjort et ledd i en slik satsing. Her i Bergen er vi 250 ansatte, hvorav om lag halvparten er rene
produksjonsarbeidere i en to skiftordning. Vi opplever at investeringen vår virker etter hensikten, så da er det bare å jobbe på, sier han med et smil.
   – Hvordan løser dere service framover?
   – Vi har en policy om at vi tar all service selv, men vi kjøper ofte reservedelspakker, og det har vi også gjort i dette tilfellet. Samarbeidet med Pall-Pack har vært bra, og vi har jo også en strekkfilmvikler fra før, så dette er en fortsettelse av dette samarbeidet, forteller Johannessen.

Glede og smak
– Så her produseres det mye «glede, nytelse og smak» som det heter i reklamen?
   – Ja, det er jo nettopp det vi driver med, smiler fabrikksjefen, og forteller videre at Hansa Borg Bryggerier er Norges største norskeide bryggeri- og drikkevareaktør. Det består av Borg Bryggerier (Sarpsborg), Christiansands Bryggeri (Kristiansand), Waldemars Mikrobryggeri (Bergen) og Hansa Bryggeri
(Bergen).
   – I 2013 overtok vi også aksjemajoriteten i Nøgne Ø. Hansa Borg og har også tappeanlegg for Olden naturlig mineralvann i Stryn. Totalt har vi om lag 500 ansatte. Hansa, Borg, CB, Grevens Cider og Olden er våre viktigste egeneide merkevarer. I tillegg har selskapet lisens på produksjon og markedsføring av de internasjonale merkevarene Clausthaler og Heineken. Hansa Borg Bryggerier er familieeid, og det nest største bryggeriselskapet i Norge, etter Ringnes, som eies av Carlsberg.

Kort historikk
– Hansa, CB og Borg er jo tradisjonsrike bryggerier. Hva er bakgrunnen, sånn kort fortalt?
   – I 1997 fusjonerte Hansa Bryggeri og Borg Bryggerier, og selskapet ble da hetende Hansa Borg Bryggerier. I 1999 ble også Christiansands Bryggeri en del av Hansa Borg Bryggerier, og i 2006 fikk Hansa Borg Bryggerier eierskap til 100 prosent av aksjene i Olden Brevatn. Høsten 2013 kjøpte vi 54,4 prosent av aksjene i gründerbedriften Nøgne Ø, og dermed fikk vi også et småbryggeri i vår bryggerifamilie. Kjernevirksomheten er ølbrygging, og størsteparten av selskapets ølvolumer brygges og tappes på Hansa Bryggeri, som er det største av de tre bryggeriene i Hansa Borg. Ved Hansa Bryggeri arbeider det omlag 250 ansatte, og bryggeriet er også virksomhetens hovedkontor. Vi har som mål å være ledende på innovasjon og har de siste årene vunnet priser både for vår pakningsdesign og vårt gode øl. Foruten vår kjernevirksomhet – øl, nyter vi også suksess med Olden naturlig mineralvann (vann med og uten smak og
kullsyre), som stadig øker sine markedsandeler.
 
Stor produksjon
– Hvor mye øl og mineralvann går gjennom produksjonsanleggene deres i et gjennomsnittsår?
   – Jeg vil ikke si vi har noe gjennomsnittsår akkurat, men jeg kan komme med noen tall fra i fjor: I 2013 produserte Hansa Borg ca. 70 millioner liter øl, 10 millioner liter mineralvann og 14 millioner liter vann totalt for alle tre bryggerier og vedproduksjonsanlegget i Olden i Stryn. Totalt ble dette for Hansa Borg Bryggerier en omsetning på ca. 2,7 milliarder norske kroner, og vi hadde et nettosalg på mer enn1,1 milliarder kroner, avslutter en tydelig stolt fabrikksjef. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no