Meny
22.04.2014

Mer elektronisk utstyr i bilen gir færre ulykker

Avanserte assistansesystemer kan være med på å minimere en lang rekke av de farene som er forbundet med bilkjøring.

I bilindustrien er man derfor ikke i tvil om at en høyere grad av automatisert kjøring vil føre til færre ulykker. Bruk av f.eks. et automatisk nødbremsesystem er kun et av de hjelpesystemene som det satses på, og bilistene ser ut til å være klare til å hoppe på den teknologiske bølgen. Det viser en representativ undersøkelse som det tyske industrikonsernet Bosch har utført blant over 4500 bilister i Tyskland, Frankrike, Italia, England, Belgia og Spania.

Interesse for nye tekniske muligheter
Ifølge Bosch, som har spesialisert seg på utvikling av sikkerhetsutstyr til bilbransjen, viser undersøkelsen at den overveiende andelen av de spurte bilistene var interessert i at bilen i større grad styres ved hjelp av elektronisk utstyr. 59 prosent av de spurte svarte at de var positive til automatisert kjøring som kan styre bilens hastighet og advare mot hindringer i veien, bilkøer m.m., så lenge det fortsatt er mulig å slå av disse funksjonene manuelt. Samtidig svarte 49 prosent at de mener det er teknisk mulig å produsere biler som styres automatisk.
  Og når det dreier seg om effekten av de tekniske funksjonene, var 41 prosent av de spurte enige om at automatisk styrte biler vil resultere i større trafikksikkerhet. Objektivt sett, jo mer automatisert bilene er, desto færre ulykker vil det være. Men det er ikke nok at ingeniørene i bilindustrien konstant jobber mot dette målet. Det handler også i høy grad om å vinne folks hjerte og sinn, og deres tillit.

Fremtiden er kjøretøy med teknisk intelligens
– Hver år dør mer enn én million mennesker i trafikken. FN anslår at tallet på verdensbasis vil være så høyt som 1,9 millioner i 2020, forteller Lisa Berg Nielsen som er Communications Manager i Bosch. Ifølge trafikkrapporter er 9 av 10 ulykker forårsaket av menneskelige feil. Det er derfor fornuftig at bilene utstyres med teknisk intelligens.

Færre dødsfall på tyske og norske veier
Antallet omkomne i trafikken skjuler riktignok betydelige geografiske forskjeller. For mens dødstallene stiger i utviklingslandene, så har antall personer som mistet livet i trafikken falt markant i den industrialiserte verden de siste 30 årene. Det gjelder bl.a. i Tyskland hvor det har vært en nedgang i antall omkomne i trafikken fra rundt 20 000 i 1970 til under 4000 i 2013. Økt bruk av sikkerhetsbelter og mer sikre biler er en vesentlig del av forklaringen.
  I Norge viser statistikken et markant fall i antall personer som har mistet livet i trafikken siden 2008. Antall omkomne i trafikken nådde et historisk lavpunkt i 2012 hvor 145 personer mistet livet i trafikken som var 23 færre enn året før. Antall dødsfall steg igjen i 2013, til 188 omkomne i trafikken, ifølge foreløpige tall fra SSB.
  I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014–2017 som ble lansert 18. mars er målsetningen å redusere antall omkomne og hardt skadde med 20 prosent innen 2018. Et av innsatsområdene for å nå målet er å sikre at bilistene ikke kjører for fort. I perioden 2005-2008 var høy fart en medvirkende faktor i rundt 50 prosent av dødsulykkene.

Advarsler om bilkøer, veiarbeider, tåke og isglatte veier
Ifølge Boschs undersøkelse er europeere spesielt interessert i at bilparken utstyres med avansert elektronisk utstyr, f.eks. utstyr som kan redusere bilens blindsoner. I tillegg kan en kombinasjon av en radarsensor og videokamera gjøre bilen i stand til å registrere fotgjengere og gjenkjenne bevegelsesretningen deres. Dette vil kunne redusere antall omkomne i trafikken og skadde fotgjengere. Avslutningsvis viser tidligere undersøkelser som Bosch har utført at et nødbremsesystem kan redusere antall påkjøringer bakfra som resulterer i personskader med opptil 70 prosent.
  Bosch jobber også med å gjøre nettbaserte navigasjonsdatasystemer til standardutstyr i alle biler, slik at bilistene kan motta opplysninger om den aktuelle trafikksituasjonen og hastighetsbegrensninger, og basert på en rekke kompliserte data velge den mest hensiktsmessige ruten. Allerede i dag kan bilens førere bli informert om en sving eller hastighetsbegrensning på forhånd. I neste trinn kobles disse dataene med ACC-styringsenheten og resultatet er Adaptive Cruise Control med «forutseenhet». ACC-enheten regulerer automatisk bilens hastighet, og bremser før svinger, hastighetsbegrensninger og byskilt, samt hindringer og forankjørende biler. For bilens fører betyr det økt sikkerhet og komfort.
  Bosch forventer at utviklingen de neste årene beveger seg i retning av mer og mer automatisert kjøring. Det er ingen tvil om at fremtidens automatiserte kjøring vil være nettverkstilknyttet kjøring - og den innebygde elektroniske arkitekturen skal gjøre alt dette 100 prosent pålitelig.
  At datamaskinen får sammenbrudd en gang i blant er noe vi motvillig akseptere hjemme, men det kan ikke og må ikke skje i trafikken. Ikke desto mindre vil IT-industrien spille en betydelig rolle i fremtidens veitrafikk (road traffic). Men alene vil den neppe være i stand til å sette datamaskiner på hjul. Automatisert kjøring forblir bilindustriens domene. Det avgjørende for denne industrien, på samme måte som det er for bilister, er sikkerhet først. 
 
« Tilbake

 CMS by Makeweb.no