Meny
02.02.2017

– Med Interkit på laget har vi effektivisert knivproduksjonen

– For å finne riktige produsenter, redusere råvarekostnader og opprettholde og forsterke kundekvaliteten innledet vi et sourcing-samarbeid med Interkit for ett år siden, sier adm. dir. Ken Ove Nyhus hos knivprodusenten Brusletto & Co AS på Geilo.

Sourcing er et begrep som beskriver en prosess der det jobbes med å finne egnede leverandører av varer og tjenester utenfor egen organisasjon. Det gjelder enten hele eller deler av et ferdig produkt. – Fordelen med sourcing via tredjepart gjør Brusletto i stand til å jobbe strategisk med utvikling, kostnads- og prosesseffektivisering uten at ressursene ligger i eget hus, sier markedssjef Dan-Erik Dyrud i Interkit AS.

Bedre kontroll med bemanningssituasjonen
Knivmaking er en kunst som 120-årsjubilanten Brusletto har holdt i hevd siden selskapet ble etablert i 1896. Frem til i dag har selskapet produsert kniver til kresne kunder nasjonalt og internasjonalt. I følge Nyhus har samarbeidet med Interkit allerede båret frukter. – Vi har fått bedre kontroll med bemanningssituasjonen og styrket kvalitetskontrollen på utenlandske underleverandører, påpeker han.

Gamle knivmakertradisjoner
Hallingdal-virksomheten preges av gamle knivmakertradisjoner. – Kunnskapen vi besitter, er tatt med i utviklingen av nye knivmodeller, sier Nyhus. Han kan fortelle at selskapet frem til 1996 også drev med ljåproduksjon. – Da ble denne delen av virksomheten solgt. Nå konsentrerer vi oss utelukkende om sportskniver og kjøkkenkniver med tilhørende utstyr. Vi har beveget oss fra smedkunst til industriproduksjon. Våre kniver produseres på samme måte som tradisjonell knivmaking, men i langt større målestokk. Forskjellen er at vi benytter større slipemaskiner og stanser knivbladene. I tillegg benytter vi en automatisk fresemaskin som former og sliper knivskaftene etter egne maler.

Generasjonsbedrift
Det var smeden Rongald Brusletto som i 1896 etablerte knivfabrikken på Geilo. Nyhus er mer opptatt av hva Brusletto klarer å oppnå av egen suksess enn å måle seg mot konkurrenter.  – Vi må ha topp stålkvalitet, slipe stålet riktig og forme skaftet til knivens bruksområde. Vår design er ensbetydende med høy kvalitet i dagens Brusletto-kniver.

Lange tradisjoner
Brusletto er en bedrift med lange tradisjoner. 4. generasjon Trond Brusletto arbeider fortsatt i selskapet. Så lenge helsa holder, vil han stå på til han går av med pensjon. Han er nå i ferd med å overlate salgs- og logistikkansvaret til Håvard Svidal. – Det er viktig at vi får unge og kompetente medarbeidere som viderefører våre tradisjoner, understreker Trond Brusletto.

Kjerneverdier
I 2016 forventer Brusletto en omsetning på ca. 14 millioner kroner. – Skal vi oppnå ytterligere vekst, må vi styrke våre kjerneverdier. Vi skal gjøre det vi er best på: sportsknivproduksjon, produksjon av kjøkkenkniver og outsourcing av add-on produkter. Det siste innebærer at vi kjøper ressurser og kapasitet fra andre deler av verden, sier Nyhus. Han legger til at det norske markedet er desidert størst. – Men vi leverer også kniver internasjonalt bortsett fra til Sør-Amerika.

15 til 20 prosents besparelser
Nyhus mener samarbeidet med Interkit også vil være med på å øke salget av sportskniver på det internasjonale markedet. – Vi kan frigjøre ressurser, som vi ellers måtte brukt på å ansette nye medarbeidere. Samlet snakker vi om besparelser på 15 til 20 prosent, sier Nyhus.

Kjøper ekstern kompetanse og kapasitet
– For å etterleve våre kvalitetskrav er sourcing særdeles viktig for oss, sier Nyhus. Han kan fortelle at årsaken til at Brusletto innledet samarbeid med Interkit, var at selskapet innså at de ikke kunne gjøre alle operasjoner selv. – Derfor kjøper vi nå denne kompetansen og kapasiteten fra dem. Det bidrar til å effektivisere virksomheten og kutte kostnader slik at vi oppnår topp kvalitet i alle produksjonsledd.

Strategisk samarbeid
– Samarbeidet mellom Brusletto er av strategisk karakter. Brusletto var på let etter nye råvarekilder, enten som halvfabrikata eller ferdige produkter, sier markedssjef Dan Erik Dyrud i Interkit AS. – Vi følger dem tett opp med hensyn til lansering av nye produkter. Samtidig skal vi bidra til kostnadsreduksjon slik at de oppnår konkurransefordeler. Brusletto har kunnskapen, mens vi sitter på teknologikompetansen. Gjennom vårt selskap Interkit China får de tilgang på de beste produsenter på det kinesiske markedet. Forøvrig kjøper vi stålprodukter fra hele Østen for å dekke et bredt kundebehov.

Verdifull tilvekst for små bedrifter
En strategisk allianse med Interkit er en verdifull tilvekst for små selskaper som ikke kan fylle alle funksjoner selv. Mange velger å outsource regnskap og tredjepartslogistikk. Markedene blir trangere, og store butikkjeder krever mye av små- og mellomstore produksjonsbedrifter. – Sammen med dem utvikler vi gode innkjøpsløsninger slik at fortjenesten øker. Flere har fått øynene opp for sourcing som et viktig virkemiddel i så måte, sier Dyrud. Han kan fortelle at bedrifter som Brusletto kan kutte overflødige stillinger som de driftsmessig ikke har råd til å bekle. – I en ekspansjonsfase kan vi også hjelpe dem med å redusere interne kostnader.  Med langt lavere utviklings- og produksjonskostnader i Asia enn i Norge er dette en vinn-vinn-situasjon for slike virksomheter.

Vi må følge markedskostnadene
– Vi er opptatt av å øke produktkvaliteten. Veien er kort fra etablering til feiling. For å unngå å havne i en slik situasjon er samarbeidet med Interkit avgjørende, sier Nyhus. – For å følge kostnadsutviklingen i markedet valgte vi derfor å outsource småskalaproduksjon til Østen, sier Nyhus. – I praksis snakker vi om utvidede produkter, som knivbager og bryner. Vi har verken teknologien eller kompetansen til å produsere dette på Geilo. Vi har klart å effektivisere produksjonen uten å ansette nye medarbeidere. Interkit har kompetansen som vi ikke har, og samarbeidet sikrer topp produktkvalitet i alle produksjonsledd.

Nøye utvelgelse
Interkit foretar en nøye utvelgelse av leverandører i Østen med forundersøkelser og intervjuer. – Formålet er å skaffe til veie de beste aktørene på markedet som kan produsere produkter som våre kunder etterspør. Vi hjelper dem også med kvalitetskontroll både før under og etter at produksjonen er sluttført. En slik kontinuerlig kvalitetssikring er avgjørende for Brusletto, sier Dyrud. – Det er et fåtall småskalabedrifter i Norge som klarer dette selv. Dette tar vi hånd om, understreker han.

Utvider produktsortimentet
Brusletto utvider nå produktsortimentet med kjøkkenkniver produsert på Geilo. Add-on-produkter som knivbagger og tilbehør vil bli produsert i Østen. Vi er spesialister på kniver og skarpe produkter i tillegg til at vi har kompetanse på storhusholdnings- og privatmarkedet, avslutter han. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no