Meny
27.06.2018

Markedet for serviceoppdrag vil eksplodere

Markedet for tradisjonelle elektrooppdrag blir mindre og mindre lønnsomt.

– Vi skal bli ekstremt flinke på nisjesegmenter der et av hovedsatsningsområdene er montering av store og små billadere. Her er det mangel på montører med spisskompetanse, sier daglig leder Jonny Holen i Mr. Elektro AS.

Markedet for tradisjonelle elektrooppdrag blir mindre og mindre lønnsomt. Det er mange aktører om beinet som presser prisene til et minimum. – For å overleve i et konkurranseutsatt marked dreier vi nå forretningen mer mot serviceoppdrag. Vi har godt skolerte elektrikere som er i stand til å betjene dette markedet, sier daglig leder Jonny Holen i Mr. Elektro AS. – For å dekke markedsetterspørselen trenger vi flere dyktige medarbeidere på områdene billading og smarthus.
   Det er mangel på godt skolerte montører med norsk fagbrev, gode karakterer og kvalifikasjoner. – Yrket er dårlig betalt og prisene på byggeprosjekter er skåret inn til beinet. Resultatet er økt bruk av utenlandsk arbeidskraft på tradisjonelle elektrooppdrag til ekstremt lave timespriser, sier Holen. – Vi har sett eksempler på alternative dsb godkjente fagarbeidere som ikke holder nødvendig mål.

Anbudene skjæres in til beinet
Yrkesfaglig utdannelse er i dag lite verdsatt. – For 10-20 år var situasjonen annerledes. Da var det elever med de beste karakterene som kom inn på yrkesfaglig utdannelse innen elektro. Nå er det de akademiske fagene som er i vinden. Personlig tror jeg dessverre dette er en kurs som vil holde seg i mange år fremover. Fortsatt er det heldigvis noen ildsjeler som brenner for faget og som ønsker å bli elektrikere. Disse ønsker vi å få tak i, sier Holen. – Ferdig utdannede elektrikere blir som oftest satt til å montere stikkontakter, armaturskinner og lamper, og opplever få utfordringer i hverdagen. Anbudene skjæres inn til beinet. Kampen vil nå stå om å få tak i de beste fagarbeiderne, noe vi er i ferd med å få til fordi vi har de riktige verktøyene, som god lønn og kjempegodt miljø.

Koster mer enn det smaker
Det koster å gå inn i prosjektmarkedet. Underentreprenører tvinges til å akseptere dårlige kontrakter for å få oppdrag og taper store penger. Dette skaper mistillit, konflikter og svekker bransjens renommé. Med dårlige kontrakter forsøker prosjektdeltakere å holde tilbake sluttoppgjøret når bygget er ferdigstilt. Flere underentreprenører får likviditetsproblemer og enkelte har til og med gått konkurs. – Derfor er vi restriktive med å ta på oss slike oppdrag, sier Holen.

Ekstremt flinke på nisjesegmenter
– Vi skal bli ekstremt flinke på nisjesegmenter der et av hovedsatsningsområdene er montering av store og små billadere. Her er det mangel på montører med spisskompetanse. Enn så lenge er marginene på montering av billadere presset, men med riktig kompetanse regner vi med at dette blir god butikk, understreker Holen.

Økt oppdragsmengde krever flere montører
Målsetningen til myndighetene er at alle fossile biler skal fases ut innen 2026, noe som vil medføre økt salg av elbiler og montering av ladere. – Vi har vunnet to store kontrakter på montering av tusenvis av elbilladere i 2019 og 2020. Det nyeste er hurtigladere med en kapasitet på 350 kWh, sier Holen. –Vi har en tett dialog med våre kunder i valg av ladesystem enten det er næringseiendommer eller borettslag.

Knytter til oss montører som ønsker ekstrainntekt
For å kunne betjene sine kunder på en optimal måte på områdene elbilladere og smarthus, er Mr. Elektro avhengig av flere dyktige montører. – Vi har nå utarbeidet et konsept der vi ønsker å knytte til oss elektrikere som ønsker en ekstrainntekt på f.eks. kveldstid eller i helgene for raskt å kunne utføre våre oppdrag som står i kø, sier Holen.

Fremtidens montører
– I fremtiden tror jeg vi vil oppleve en spesialisering av elektromarkedet slik det bl.a. er i England og Irland med industrielektrikere, elektrikere for eneboliger/borettslag og serviceelektrikere med en bred markedstilnærming, sier Holen. – Markedet for serviceoppdrag vil eksplodere mens tradisjonelle enkle elektrooppdrag står i fare for å bli utfaset til utenlandske selskaper med et langt lavere lønnsnivå. Vi registrerer også at flere utenlandske arbeidere ønsker seg norske velferdsordninger og er villige til å arbeide for langt lavere timepriser for å oppnå en slik status. Dette gjøres f.eks. ved å bruke flere arbeidstimer pr. prosjekt enn det vi gjør, mens det rapportere vanlig arbeidsdager. Denne utviklingen tror vi ikke vi klarer å gjøre noe med i overskuelig fremtid. Derfor satser vi nå på serviceoppdrag med krav til god kompetanse der er også inntjeningen er bedre.

Fra prosjekt til serviceoppdrag
Det siste året har veksten for Mr. Elektro vært stor. – Vi har montører som er spesialister på elbilladere. Vi har posisjonert oss i dette markedet og rodd i land store kontrakter som vil gi oss god inntekt de nærmeste årene, sier Holen. – Vi forhandler de mest anerkjente og intelligente elbilladerne i markedet, som omfatter både komplekse og enkle systemer. – Med differensierte strømpriser vil kravet til progressiv energistyring i både eneboliger og borettslag øke. Da vil behovet for intelligente elbilladere ta skikkelig av. Skal vi kapre ytterligere markedsandeler på Østlandsområdet, er vi kontinuerlig på leting etter dyktige medarbeidere som kan sitt fag og som vil bidra til at vi når våre vekstambisjoner. Vi er på utkikk etter faglig dyktige og sosialt omgjengelige elektrikere både på hel- og deltid, Holen til slutt.

 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no