Meny
20.05.2022

Mangfoldundersøkelse i elektrobransjen

Elektroforeningen (EFO) gjennomfører i disse dager sammen med Elektroforum, RIF og NFEA en kvantitativ og kvalitativ spørreundersøkelse blant sine medlemmer. Formålet er å kartlegge mangfoldet i hver enkelt virksomhet og hvilke forbedringer som er gjennomførbare.

– Mangfold dreier seg ikke bare om kvinners rettigheter men i like stor grad om å inkludere mennesker med ulik bakgrunn, legning og kultur, sier markedsdirektør Ida Thorendahl i EFO.

Resultatet fra undersøkelsen vil bli presentert på Eliaden 2. juni i år, sier markedsdirektør Ida Thorendahl i EFO.
   I forbindelse med undersøkelsen vil 12 topp- og nestledere fra sentrale medlemsbedrifter bli intervjuet om hvor langt de har kommet med sine mangfoldstrategier. – Svarene herfra vil bli presentert på Eliaden og vil danne grunnlag for den videre satsingen på dette viktige området, sier Thorendahl.
   – Mangfold dreier seg ikke bare om kvinners rettigheter men i like stor grad om å inkludere mennesker med ulik bakgrunn, legning og kultur. I EFO er vi opptatt av å utjevne slike forskjeller og skape trygge arbeidsplasser for dem det gjelder. Vi er opptatt av at bransjen ansetter godt kvalifiserte mennesker og også kvinner i lederposisjoner som kan være med på å endre på kjønnssammensetning i bransjen.
   På Eliaden 2. juni vil vi også løfte frem heltene i vår bransje ved å lansere Elektrokvinnen 2022. – Vi ønsker å hylle dyktige kvinnelige medarbeidere som gjør en viktig jobb med mangfold og som er våre helter, sier Thorendahl. Hun oppfordrer alle virksomheter i bransjen om å gå inn i seg selv og bevisst gjøre noe med kulturen slik at annerledes tenkende mennesker blir inkludert. – Bedrifter som tør å gjøre noe på dette området kan i fremtiden oppnå større suksess.
 
Mannsdominert kultur
I 2019 gjennomførte EFO en spørreundersøkelse om mangfoldpotensialet hos sine medlemsbedrifter.
   – Undersøkelsen viste at det var store muligheter til å endre på inngrodde holdninger og oppnå gode resultater. Aberet er at vi fortsatt har en macho og mannsdominert kultur som gjør at mange kvinner vegrer seg til å søke jobb. Ledere må gjøre noe med slike holdninger slik at flere velger å søke jobb hos installatører, leverandører og grossister, sier Thorendahl. Hun mener det er viktig å dyrke frem gode egenskaper og kvaliteter hos hvert enkelt individ for å skape mangfold.

Mangfoldkurs
– Kanskje bør vi sende ledere på mangfoldkurs slik at de blir flinkere til å behandle sine medarbeidere med toleranse og respekt. Det vil kreve holdningsendringer som på sikt vil bære frukter, sier Thorendahl.
   – I vår bransje har vi mange dyktige toppledere som er opptatt av mangfold slik at bedriftene blir et trygt sted å være.

Inkludering og jobbutfordringer
Under pandemien ble det gjennomført spørreundersøkelser blant medarbeidere i USA. Resultatet viste at 60-70 prosent av dem ønsket å bytte jobb på grunn av en lederstil som ikke fremmer inkludering.
   – Ennå har vi ikke gjennomført tilsvarende undersøkelser i Norge. Vi får håpe at bildet ikke er like negativt som i USA, sier Thorendahl. Hennes største ønske er at elektrobransjen blir en attraktiv arbeidsplass for alle inkludert kvinner i fremtiden. – Det vil styrke mangfoldet, sier hun til slutt.« Tilbake

 CMS by Makeweb.no