Meny
01.10.2022

Mange flere har fått tilgang til raskt bredbånd

Omlag 9 av 10 husstander har nå tilgang til bredbånd med veldig god hastighet om man ser Norge under ett. Men det er fremdeles forskjeller mellom by og land.

80 000 flere husstander har fått tilgang til raskt bredbånd.

Tilgang til sikre og fremtidsrettet mobil- og bredbåndsnett for alle, er nødvendig for at vi skal kunne ta hele landet i bruk.Det er et politisk mål at alle husstander skal ha tilgang til fast bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s. Ut fra dagens teknologi er det tilstrekkelig for å løse de fleste behov. Dersom man har tilgang på en slik nedlastingshastighet, vil man for eksempel kunne strømme flere 4K sendinger på likt i samme husstand.

Her finner du alle tall i dekningsundersøkelsen

På landsbasis har 93,6 prosent tilgang til 100 Mbit/s eller mer, men om vi ser til mer spredtbygde områder så synker andelen til 72 prosent. Sammenlignet med i fjor er veksten i bredbåndsutbyggingen nasjonalt på 3,2 prosentpoeng.

— Det er gledelig at flere husstander får tilgang til tilfredsstillende bredbånd, men det er fremdeles for mange som faller utenfor det digitale felleskapet. Det er en viktig nasjonal oppgave å få alle med, og både bransje og myndigheter må ta et krafttak de nærmeste årene, sier direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) Pål Wien Espen.

Tall fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at det kan være store besparelser i å fremskynde utbyggingen av høyhastighetsbrebånd. 5G-dekningen eksploderer
Operatørene av mobilnett bygger ut 5G-nettet i raskt tempo, og fra 2021 til 2022 har økningen i andelen husstander som kan benytte 5G økt fra 23 prosent til 82 prosent.

Beregninger fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at nærmere 46 prosent av husstandene i Norge vil kunne motta 5G-signaler med en nedlastningshastighet på 100 Mbit/s eller mer. Men også i 5G-utbyggingen ser man forskjeller basert på hvor man bor i landet.

 Fremtidens teknologi krever mer

Augemented reality (AR) og virtual reality (VR) og høyoppløslig TV/streaming (8k) vil kreve høyere hastigheter, og det er derfor viktig at det stadig bygges ut fiber eller andre teknologi som vil håndtere fremtidens behov.

Veksten i fiberdekningen nasjonalt er på hele 6 prosentpoeng sammenlignet med fjoråret, og denne veksten bidrar til at 97 prosent av de som bor i byer og tettbygde områder i Norge har tilgang til høyhastighetsnett. I spredtbygde områder ser vi imidlertid at kun 70 prosent har samme tilgangen.

—Hele Norge må få tilgang til netthastigheter som muliggjør bruk av fremtidens teknologi. Hvor du bor skal ikke avgjøre om du kan ta del i den digitale revolusjonen vi vil være vitne til i nær fremtid, sier direktør Pål Wien Espen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom

 Andre funn i undersøkelsen

Mindre mobiltilbydere tar markedsandeler for mobiltelefoni

Telenor og Telia hadde til sammen 78,4 prosent av alle mobiltelefoniabonnement ved utgangen av første halvår 2022. Ett år tidligere var denne andelen 80,5 prosent. Dette betyr at øvrige tilbydere, inklusive Ice, øker sin samlede andel til nærmere 20 prosent. Ice hadde om lag 12 prosent av totalt antall mobiltelefoniabonnement ved utgangen av første halvår i år.

 Stadig flere bruker strømme- TV

Stadig flere husstander velger å strømme TV-kanaler og andre tjenester over bredbåndsnettet. I perioden fra utgangen av første halvår 2021 til samme tidspunkt i år ble antall TV-abonnement redusert med nærmere 55 000. Også i samme periode fra 2020 til 2021 var det en betydelig nedgang. Tallene omfatter abonnement der kanaler for ordinær lineær-TV inngår.

Teknologiskifte

Det er nå svært få DSL-abonnement igjen. Ved utgangen av første halvår 2022 var det om lag 51 000 slike abonnement i privat- og bedriftsmarkedet. På 12 måneder ble antall DSL-abonnement redusert med mer enn 108 000. Antall privatabonnement reduseres raskere enn antall bedriftsabonnement. Fast trådløst bredbånd ble lasert som ny tjeneste i 2020. Ved utgangen av første halvår 2022 var det i overkant av 151 000 slike abonnement i privat- og bedriftsmarkedet samlet. Det er en økning fra om lag 112 000 abonnement på samme tidspunkt året før.

FAKTA

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger 29.09.2022 frem ferske tall for bredbåndsdekningen i Norge og statistikk for blant annet mobiltjenester, bredbånd og TV. Tallene er innhentet fra alle tilbydere av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge og gjelder per 30. juni 2022. Dekningen for fylker og kommuner blir publisert 13. oktober.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no