Meny
23.09.2019

MAX-bygget i Trondheim: refleksfrie solcellepaneler

Det gamle MAX-bygget i Tempevegen 22 sør for Trondheim blir nå totalrehabilitert. Når bygningsarbeidene er sluttført, vil det fremstå som et nybygg både innvendig og utvendig.

– På sørveggen og på taket har Solcellespesialisten montert solcellepaneler, som sammen med fjernvarme vil gi bygget lokal produsert energi, sier prosjekteringsleder Bente Rødahl i Vegdekke AS.
   Når bygget er ferdig restaurert vil det inneholde det beste av byggets historie. Kunst i samspill med grønne innslag, vil prege den nederste delen av fasaden. Fasaden er dekket av lameller, som vil sette sitt preg på nærområdet. Lamellsystemet på fasadene opplyses om kvelden av LED-lys. – På sørsiden av bygget er fasaden kledd med antireflektive og sorte solcellepaneler, som ikke er til sjenanse for nærmiljøet og trafikken langs E6, sier Rødahl. Hun kan fortelle at prosjekteringen av bygget startet i april 2018 og vil bli overlevert 30. oktober i år. Vegdekke er totalentreprenør i prosjektet.

Arbeider for BREEAM Outstanding klassifisering

Ambisjonenene er å klassifisere MAX-bygget som BREEAM Outstanding. – Det krever et nøye miljøregnskap der energitiltakene i deler av bygget må tilfredsstille passiv hus og energiklasse A-standarden. Vi er også pålagt å følge strenge miljøkrav i valg av materialer, og må følge strenge HMS-krav i alt arbeid som utføres på byggeplass, sier Rødahl. Hun kan fortelle at MAX-bygget består av kontorer, butikk og leiligheter.

Blendingsfrie solcellepaneler

Solcellespesialisten ble tidlig valgt som spesialrådgiver i valg av solcellepaneler og festebraketter på byggets sørvendte fasaden. – Kravet var at solcellene på fasade skulle være blendingsfrie, ha høy utnyttelsesgrad og energieffekt, sier Rødahl. – I dette prosjektet var vi på leit etter markedets beste solcellepaneler, som ble montert på en forsvarlig måte. Leverandøren måtte også levere eget miljøregnskap med hensyn til solcellepanelenes utnyttelsesgrad.  Minstekravet var at solcellene årlig skulle produsere 70 000 kWh med strøm. Ifølge beregninger fra Solcellespesialisten ligger vi allerede over dette målet, understreker hun.

Faglig kompetanse

Til nå har Solcellespesialisten installert 154 solcellepaneler på fasaden og i løpet av sommeren blir det installert 192 på tak. I tillegg til energi fra solceller er MAX-bygget tilkoblet fjernvarme.  – Solcellespesialistens faglige kompetanse har vært til stor hjelp for oss i prosjektet. Samarbeidet med prosjektleder Helene Tømmerbakke fra Solcellespesialisten har vært upåklagelig. Hun kan prosjekteringsfaget til fingerspissene. Leverandøren har montert solcellepanelene på den sørvendte fasaden på en rask, effektiv og forsvarlig måte med hjelp av stilas. I trapperommet fjernet vi flere vinduer for å få plass til alle solcellepanelene. Bygget har gode forutsetninger for å utnytte energien maksimalt fra solcellepanelene på den sørvendte fasaden, sier Rødahl. Hun kan fortelle at solcellepanelene ble montert for en måned siden sammen med øvrige fasadeplater for å få til gode overganger. Samarbeidet med blikkenslagere, Vegdekkes egne medarbeidere og Solcellespesialisten gjorde at vi kom i mål til rett tid med montasjen.

Utfordrende og krevende operasjon
– Vi startet dialogen med Vegdekke i fjor vår og monterte solcellepanelene på den sørvendte fasaden i løpet av tre uker på vårparten. Panelene på tak blir montert i løpet av sommeren, sier prosjektansvarlig Helene Tømmerbakke hos Solcellespesialisten. – Det var utfordrende og krevende operasjon å montere solcellepanelene på fasaden fra stillas. Men arbeidet ble godt koordinert av Veidekke og øvrige faggrupper slik vi klarte å ferdigstille montasjen til rett tid, sier hun til slutt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no