Meny
17.10.2023

Løser miljøutfordring med nytt takelement

Os kommune har vedtatt en ny klima- og energiplan, og byggingen av Os Helsehus er et viktig bidrag i handlingsplanen. Det ble stilt strenge krav til miljøvennlighet og andelen av tre i bygningen – og løsningen ble et helt nytt takelement.

Foto: Tett-Tak Systemer AS

Ny klima- og energiplan krevde nye løsninger

Arne Strypet, prosjektleder og avdelingsingeniør i Os kommune, understreker viktigheten av samarbeid for å håndtere klimaendringene.

– I vår region har vi sterke samarbeidstradisjoner, og vi tror at vi sammen kan nå nasjonale klimamål og bygge bærekraftige samfunn for fremtiden,» sier han. Derfor har kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os gått sammen om en ny klima- og energiplan for perioden 2023-2030.

Strypet påpeker at byggingen av Os Helsehus spiller en sentral rolle i denne planen.

– Bærekraft var en nøkkelfaktor i anbudsbeskrivelsen, og andel tre i konstruksjoner og isolasjon var vektet med 20%. Os Entreprenør inkluderte Lett-Tak Wood i anbudet, og dette avgjorde tildelingen, mener han.

Foto: Lett-Tak Systemer AS
Lønnsom investering

Energiforbruket er optimalisert gjennom effektiv isolering, og både helsehuset, kommunehuset og delvis sykehjemmet vil bli selvforsynte med fornybar energi.

– Vi må redusere energiforbruket, og er veldig fornøyd med at vi endte opp med Lett-Tak Wood på det nye helsehuset. I tillegg til at takløsningen er trebasert, får vi også en veldig bra U-verdi på bygget, forteller han. Kommunen planlegger også å montere solcellepaneler på taket av helsehuset og har boret fem brønnparker, som til sammen vil produsere mer energi enn bygningene forbruker.

Foto: Lett-Tak Systemer AS

– Politikere har trykket på for å redusere kostnader, og fra driftsperspektiv blir dette en lønnsom investering som vil rettferdiggjøre byggekostnadene. Vi ser at dette gir en lav totalkostnad over tid, sier Arne Strypet videre.

Visjon om å bygge for fremtiden

Også ordfører i Os kommune, Runa Finborud, gleder seg over det nye byggeprosjektet.

– Da Os kommune tok fatt på dette byggeprosjektet hadde vi en visjon om å bygge for fremtiden, og ta bevisste valg i tråd med den nye klima- og energiplanen vår. Det nye helsehuset vårt blir et løft for oss, for her samler vi legekontor, helsestasjon, fysioterapi, rus og psykiatri på ett sted. Det har vært behov for oppgradering av legekontoret vårt i mange år nå, og det har vært en bred involvering av ansatte i utviklingen av det nye helsehuset. Vi er mange som følger denne byggeprosessen med interesse, sier Finborud.

Finborud er svært fornøyd med valget av bærekraftige løsninger i bygget. «Her blir det fornybar energi, og i tillegg så blir det jo et bygg med lavt energiforbruk – det sørger blant annet takløsningen Lett-Tak Wood for.»

Foto: Lett-Tak Systemer AS
Utfordrende å finne konstruksjoner om tilfredsstilte kravene

Per Torgeir Oshaug, daglig leder i Os Entreprenør forteller at det var utfordrende å finne egnede konstruksjoner som tilfredsstilte de strenge kravene om treinnhold.

– I tillegg skulle taket være godt isolert, slik at energien kunne bevares inne i bygget på en best mulig måte. Os Helsehus er et bygg som skal stå i generasjoner, så taket måtte også oppfylle høye krav til styrke og holdbarhet. For oss er det også en fordel at taket kan monteres på kort tid, slik at vi får bygget raskt inntettet. Valget vårt falt på Lett-Tak Wood, en trebasert takløsning med lav U-verdi, som har lange spenn og kort monteringstid, sier Oshaug.

Har jobbet med utvikling av takelementet i over to år

Simen Gulbrandsen, salgsansvarlig Norge i Lett-Tak Systemer AS, forteller at de har jobbet med utviklingen av Lett-Tak Wood i over to år. «

– Vi er stolte over å være en del av dette miljøvennlige prosjektet, som er det første bygget denne nye takløsningen brukes på. Med tanke på handlingsplanene i Os kommune sin nye klima- og energiplan, passer Lett-Tak Wood meget godt inn, sier Gulbrandsen.

Takelementet er produsert i Metsä Woods´s Kerto LVL, som er et stabilt materiale i laminert fibertre. «Materialet har svært høy styrke og gode stivhetsegenskaper, god dimensjonsstabilitet og lav vekt», fortsetter Gulbrandsen.

– Overflaten er fast, hvilket gjør det optimalt for innfesting av solcellepanelene som skal monteres på dette bygget. Taket får en U-Verdi på 0,09 W/m2K. Det er brukt Hunton trefiberisolasjon, som har lav klimabelastning og binder opp klimagasser i hele produktets levetid, avslutter Gulbrandsen.

Illustrasjon: Norconsult
Om Lett-Tak Systemer AS

Lett-Tak Systemer AS er en landsdekkende bedrift som konstruerer, produserer og installerer taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker. Selskapet ble etablert i 1980, og omsetter for ca 300 MNOK. Takelementene produseres under høye miljøkrav, og er svært energivennlige i bruk. Både produksjon og hovedkontor ligger i Larvik.

Link til hjemmeside: https://lett-tak.no/

Bjørn Laberg

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no