Meny
17.03.2022

Log:Nett: gir miljøforkjemperen Maske stålkontroll på alle transporter

– Vi er meget godt fornøyd med Locus og deres transportadministrative (TA) system Log:Nett, sier transportsjef Svein Gulbrandsen i Maske AS.

– Vi er meget godt fornøyd med Locus og deres transportadministrative (TA) system Log:Nett, som vi har brukt siden 2012. Vi har full sporing på alle våre forsendelser med markedets beste GPS og kartløsninger. Med deres modulbaserte EDI-løsning Log:Nett EDI er vi på lufta 24/7 365 dager i året. Det gir oss stålkontroll på våre transporter, sier transportsjef Svein Gulbrandsen i Maske AS.

Maske AS er Norges største leverandør av forbruksartikler til næringsliv og offentlig forvaltning. Det norskeide selskapet lagerfører over 14 000 produkter, som spenner fra kontor-, renhold- og helseprodukter i tillegg til annet forbruksmateriell fra anerkjente produsenter. Maske omsetter for 1,2 milliarder kroner. – Vi dekker alt fra kontor- og datarekvisita, lyskilder til skole- og helseartikler og vi er totalleverandør av forbruksvarer til våre kunder. De distribueres raskt fra våre to sentrallagre i Oslo og Trondheim, sier Gulbrandsen.

Klimanøytral leverandør
Maske er den første klimanøytrale leverandøren av forbruksmateriell. – Vi har 16 0-utslipps biler som går i trafikk på Trondheims- og Østlandsområdet. Vi har flere elektriske vare- og lastebiler i bestilling, sier Gulbrandsen. Han legger til at Oslo kommune krever at Maske kun bruker nullutslippsbiler. – Derfor har vi tatt nødvendige grep for å tilfredsstille deres behov med bruk av elektriske varebiler i Stor-Oslo.

Full sporing
– Log:Nett gir oss full sporing på alle våre sendinger. Vårt kundesenter kan raskt gå inn i TA systemet Log:nett og lokaliserer sendingene. All informasjon oversendes Locus, som sender en EDI-melding (Log:Nett EDI) til våre transportører, sier Gulbrandsen. – Vi fordeler oppdrag til transportører mens Locus er informasjonsformidler.

Fleksibel standard portal
– Siden 2012 har vi sammen med Maske videreutviklet Log:Nett. Systemet har vært avgjørende for dagens spesialtilpassede TA-løsning. Det er en fleksibel standard portal tilpasset kundens egne ønsker og behov. – Maske har kommet med konstruktive innspill, ideer og forslag til utvikling av systemet. Vår nyutviklede app fra vår utviklingsavdeling i Danmark gir Maske full kontroll over bilen fra den er ferdig lastet på terminal til den er fremme hos kunde, sier Erik Egelund, som har ansvaret med kundetilfredshet hos Locus.
 
Flåtestyringsapp
GPS-posisjoner fra F-Link-appen gjør at Maskes kjøreledere vet hvor bilene befinner seg. – Daglig fyller vi opp varebilene til bristepunktet og appen gir oss nøyaktig oversikt og kontroll over utnyttelsesgraden. Med GPS vet vi hvor bilene befinner seg og forventet ankomst til bestemmelsessted. Er det en hasteordre kan vi omdisponere til ledig bil. Vi kan også ta ut statistikk på hver enkelt bil, sier Gulbrandsen. – Appen gir også grunnlag for å måle C02-utslipp og antall kjørte kilometer for å nå våre miljøambisjoner.

Omsetningsøkning
I løpet av koronapandemien har Maske økt omsetningen på leveranse av munnbind og smittevernfrakker. – Den modulbaserte EDI-løsningen fra Locus ga oss bedre kontroll på sendingene, sier Gulbrandsen, som mener oppetiden til Locus har effektivisert vareflyten.

Kontroll på alle transporter
– Log:Nett gir Maske kontroll på sine transporter og transportører. Kundesenteret vet hvor bilene befinner seg geografisk. Vi kan spore dem opp med GPS og beregne forventet leveringstid, sier Erik Egelund.

Detaljinformasjon om forsendelsen
– På Maske.no kan våre kunder søke på sine sendinger enten på ordre eller sendingsnummer. Det gir dem informasjon om når forsendelsen er skannet på bil og når den kommer frem, sier Gulbrandsen. – Med GPS og klokkeslettanvisning har kunden full kontroll på vareforsendelsen.

Leveringsstatistikk
– Rapporten Leveringsstatistikk gir oss god kontroll på transportører med statistikk på egen leveringskvalitet. Både skanning og Track&Trace (T&T) er viktig fordi kundene stiller høye krav til fremføring av sendingene, sier Gulbrandsen. Han kan fortelle at Maske er avhengig av full synlighet, sporing, status- og avviksrapportering. –T&T gir oss også oversikt over produktinnholdet. Har kunden sendingsnummeret tilgjengelig kan de selv søke på sendingene, sier Gulbrandsen. Han kan fortelle at konsolidering av ruter gir Maske store besparelser. – Nå jobber vi med å pare det i forkant slik at vi kan ta med «slengere» som vil spare oss for store beløp.

Delt Norge i to
Maske har et butikk-system som er integrert med Log:Nett slik at lagrene på Vinterbro og Tiller har full oversikt over forsendelser som sendes direkte til butikk. – Vi har delt Norge i to med postnumrene 0 til 5999 som går fra Vinterbro og postnumrene 6000 fra Tiller. Det har effektivisert transportene og gjør at vi kan kjøre varene direkte til butikker. Vi har ikke regnet på systembesparelsene men det har økt leveringspresisjonen, sier Gulbrandsen.

Fleksible og løsningsorientert
– Vi er meget godt fornøyd med Locus som i alle år har levd opp til våre forventninger. De er fleksible og raske med å utvikle løsninger tilpasset våre behov. Her ønsker jeg å fremheve de brukervennlige håndholdte terminalene som våre medarbeidere på varemottak og sjåfører bruker. De bruker i gjennomsnitt 1-2 timer på å lære seg alle nødvendige funksjoner, sier Gulbrandsen til slutt.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no