Meny
11.03.2021

Linde leverer flytende hydrogen og hydrogenlagring til verdens første hydrogenferge

Norled satser på hydrogen og innen kort tid starter verdens første hydrogenferge, MF Hydra, i Hjelmelandssambandet i Ryfylke. Linde (tidligere AGA) er valgt som leverandør av flytende hydrogen, og skal i tillegg bygge og installere lagringsanlegget for fergen.


Fergen MF Hydra skal i drift sommeren 2021, i begynnelsen med batteri, og deretter gå over til hydrogen i løpet av våren 2022, når hydrogenanlegget er ferdig installert.
   Det flytende hydrogenet tas fra Lindes storskala anlegg for hydrogen i Leuna, Tyskland. Trygg og sikker bunkring kommer til å foregå lokalt fra trailer til tank om bord på fergen.
   «Vi er stolte over å være verdens første til å ta steget over i transformasjonen av marin sektor til mer klimavennlig drivstoff, sammen med Norled. Linde har omfattende erfaring med hydrogenproduksjon og tilbyr siste teknologiske løsninger gjennom hele verdikjeden; fra elektrolyse, flytende hydrogen, lagring, transport, bunkring og fylling», sier Øystein Aasland, Head of Process Industry i Linde Gas AS.
   Linde har allerede stor produksjonskapasitet for levering av flytende hydrogen. Verdens største PEM elektrolyseanlegg for grønn hydrogen bygges nå i Leuna, Tyskland, med en kapasitet opp mot 24 MW. I 2020 solgte Linde hydrogen globalt for rundt 20 milliarder NOK, og hadde over 80 elektrolysører i drift og rundt 200 fyllestasjoner globalt.
   «Å utvikle og bygge verdens første hydrogendrevne skip er nybrottsarbeid. Norled er opptatt av å sørge for at utvikling og bygging foregår i kontrollerte former hvor sikker drift har høyeste prioritet. Dette er spesielt knyttet til anlegget som skal lagre hydrogen på fartøyet og konvertere dette til elektrisitet gjennom brenselceller,» forklarer administrerende direktør i Norled Heidi Wolden.
   Alle analyser og tegninger er blitt evaluert av Sjøfartsdirektoratet og DNV, som kvalitetssikrer at Norled gjør alt riktig og får de nødvendige tillatelser for trygg fergekonstruksjon og -drift.
   «Vi har sterk tro på hydrogen, og ser hydrogen som en stor mulighet for å øke rekkevidden for batteridrevne skip og for lengre strekninger», sier Heidi Wolden i Norled.
   I 2015 introduserte Norled verdens første batteridrevne ferge, MF Ampere, som har ført til en revolusjon blant norske fergeselskaper, med rundt 80 batteridrevne ferger i løpet av 2022. En lignende effekt er ventet for hydrogendrevne skip, og vil gi positive ringvirkninger for kyst- og nordsjøtrafikken. 

Om Hydra-prosjektet
MF Hydra er utviklet i nært samarbeid med LMG Marin og Westcon Power & Automation siden 2017, og bygges nå på Westcon Yards i Ølen. Gexcon utfører risiko- og sikkerhetsanalyser med brenselsceller fra Ballard, mens Linde leverer hydrogenlagringssystem og flytende hydrogengass.


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no