Meny
03.05.2021

Lillestrøm kommune inngår samarbeid med Tribia

Lillestrøm har satt seg ambisiøse mål for fremtiden og videre utbygging av kommunen.


Lillestrøm kommune bygger for fremtiden. Nye Sørum brannstasjon er et av de pågående prosjektene.

 I tillegg til by- og tettstedsutvikling har kommunen stort fokus på klima og miljø. Ambisjonen er å redusere klimagassutslippene og ha en god ressursforvaltning, samtidig som kommunen skal håndtere forventet befolkningsvekst.

Kultursatsing og en kommune i vekst

Noen av prosjektene som er under planlegging er nye Skjærva skole, rehabilitering av ærverdige Volla skole og en rekke kulturprosjekter sentralt i Lillestrøm er under oppføring. Satsingen på kultur og nye rekreasjonsområder vil være til glede for nåværende og nye innbyggere, men også fungere som spennende attraksjoner for Lillestrøm som by.
   I tillegg er Solbergområdet, som tidligere har vært både boliger, fritidsbebyggelse og landbruksdrift, vedtatt regulert til et rent boligområde. For at disse planene skal kunne realiseres etablerer kommunen vei, vann og avløp fra Tæruddalen til og på Solberg.

Velger Interaxo fra Tribia

Da Lillestrøm kommune gjennomførte anbudskonkurranse for å standardisere på en prosjekthotell-løsning for byggeprosjekter og andre interne prosjekter i kommunen, falt valget på Tribia og deres løsning Interaxo. Det var lagt vekt på at verktøyet måtte legge til rette for kommunikasjon, samhandling og sporbar endringshåndtering da beslutningen skulle tas.
   Interaxo er en digital samhandlingsløsning skreddersydd for å gi kontroll og oversikt i byggeprosjekter. I tillegg til å legge til rette for god samhandling bidrar løsningen til både kostnadsbesparelser og avviksreduksjon - noe som vil sikre effektiv fremdrift av de planlagte byggeprosjektene til Lillestrøm kommune. 


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no