Meny
08.12.2023

Last og loss på lavutslipp

Et splitter nytt skip med plug-in batteriløsning leverer Mesta-salt til vinterveiene. Det betyr store utslippsreduksjoner

Salt losses fra skip til kai fra nytt, miljøvennlig skip. Foto: Mesta

Årlig brukes om lag 300 000 tonn salt på norske vinterveier. Mesta tar stadig i bruk ny teknologi for å redusere utslippene knyttet til produksjon og frakt av salt. I samarbeid med Hagland Shipping er nå en stor last med salt til vestlandsveiene levert. Og det på et splitter nytt skip som reduserer utslippene med inntil 40 prosent.

- Vi jakter hele tiden på løsninger som kan redusere utslipp. Transport av salt er en stor utslippskilde tilknyttet vår vinterproduksjon, og vi tester derfor ut all teknologi som kan redusere miljøavtrykket, sier konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Elin Vigrestad.

Lavere utslipp

Skipet som fraktet saltet er Hagland Premier, det siste i en serie på tre nye og mer miljøvennlige skip til Hagland shipping.

- Vi fornyer flåten vår på grunn av skipsfartens felles målsetninger, egne ønsker og behov og kundenes krav, sier Co-CEO Paal W. Aanensen i Hagland Shipping. Hagland gjennomfører en fornyelse av flåten til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser, og har i løpet av et drøyt år satt tre nye skip inn i driften. Det betyr at halvpartene av rederiets åtte egeneide skip er batterihybrider. De nye skipene reduserer CO2-utslipp med inntil 40 prosent og NOx-utslippet med inntil 90-95 prosent sammenlignet med eldre skip. Skipene er også forberedt for nullutslipp. 

Mitt skip er lastet med…

- Det er ekstra stas å være den første kunden på et nytt og mer miljøvennlige skip, sier innkjøpsleder i Mesta, Bjørn Heggdal. Han har jobbet med salt i en årrekke og har ansvar for alt saltet som kjøpes inn til bruk for å øke sikkerheten på norske vinterveier.

Det nye skipet Hagland Premier har hentet 4600 tonn salt fra Arendal Havn og levert til havner i Haugesund, Etne, Stord, Eikelandsosen, Tysnes og Knarvik i Bergen. Mesta har miljøtestet saltet som brukes på vinterveiene, og har lavt CO2-avtrykk på saltet i dag. Med redusert utslipp på frakten i Norge, blir regnskapet enda bedre.

Støtte fra Enova

De tre nye skipene som Hagland Shipping har satt i drift, er alle levert fra verftet Royal Bodewes i Nederland. De inngår i rederiets flåte av selvlossende skip i nord-europeisk fart. De to søsterskipene Hagland Pioneer og Hagland Progress ble levert til rederiet i henholdsvis oktober 2022 og juni 2023. Alle tre skipene har fått støtte fra Enova for miljødelen av investeringen.
Selskapet Hagland Shipping er blant de ledende i segmentet 3000 til 5000 dwt (dødvekttonn =som er det meste skipet kan bære av last).

Salt viktig for sikkerheten

Salt brukes for å øke sikkerheten og framkommelighetene på vinterveiene. (Les mer om salt) Bruk av salt bestemmes i kontrakten og er gjerne knyttet til mengden trafikk på veiene.  Mesta har et pågående arbeid med å med å innføre teknologi som skal redusere bruk av salt på veiene.

- Vi jakter hele tiden på utslippsreduksjon, sier Elin Vigrestad, konserndirektør drift og vedlikehold i Mesta    

Foto: Mesta

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no