Meny
08.12.2017

Lansering av nytt konsept: Brannsikkerhetsrapporten

Brannsikkerhetsrapporten er et nytt konsept hvor alle faktorer som bidrar til brannsikkerheten for et bygg, er satt i et helhetlig system. Tidligere har bygningseiere måtte forholde seg til ulike leverandører for å få en komplett løsning.

Det er Norsk brannvernforening gjennom sitt datterselskap Kontroll og Rådgivning, og kompetansevirksomheten Omega Holtan, som sammen har utviklet dette konseptet. Dette vil gjøre det vesentlig enklere for bygningseier å ivareta alle forhold knyttet til brannsikkerheten for sine bygg.
   Rapporten forteller bygningseier status på bygget og hvilken restrisiko som må ivaretas gjennom internkontrollsystemet. Det blir også lagt vekt på rådgiving om veien videre for å opprettholde akseptabel brannrisiko. Dette gir et godt verktøy for å senke kostnader og konsekvenser ved eventuelle branntilløp.
   – Vi kan med dette tilby en objektiv og komplett rapport om brannsikkerhet til våre kunder. Dette er en helhetlig løsning som vil gi kundene merverdi gjennom en rekke fordeler som gir mindre oppfølgingsarbeid og reduserte kostnader, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Stiftelsen Norsk brannvernforening.
   Brannsikkerhetsrapporten innebefatter alle relevante bygningstekniske fagområder, og tar blant annet ta for seg statusrapport for bygg med oversikt over feil og mangler, forslag til tiltak, internkontrollrutiner for eier/driftsansvarlig, internkontrollrutiner for leietakere og råd om planlegging og gjennomføring av brannøvelse.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no