Meny
07.05.2018

Kvalitet som laksestrategi

Kan verdien på laks økes på andre måter enn å produsere mer eller å kutte kostnader? Ja, tror forskerne som nå er i gang med å undersøke hvordan ulike former for kvalitet kan øke verdi på lakseproduktene.

– Kvalitet handler ikke bare om hvordan en laks smaker. Det kan handle om hvor mye og hvilken type fett den inneholder, eller om farge, fasong og innpakning. Men kvalitet kan også handle om miljømerker, opprinnelse eller merkevarer, sier seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg.
   Han leder det nystartede forskningsprosjektet «Qualidiff», hvor forskere skal undersøke både hvor mye ulike kundegrupper etterspør ulike kvalitetsegenskaper, og hvordan vektlegging av slike egenskaper kan gi økt verdiskaping og lønnsomhet. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og skal gå over fire år.

Strategier for å skille seg ut
Differensiering, eller det å fremheve eller skille seg ut, står sentralt i all markedsføring. En måte å gjøre det på, er å fremheve egenskaper som handler om kvalitet. For eksempel om akkurat denne laksen er økologisk produsert, eller at den er produsert i et spesielt geografisk område som gir den en unik historie og kanskje også spesielle fysiske kvalitetsegenskaper, slik som produkter av skrei eller vin, forklarer prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg i Nofima.
   Det er mange måter å gjøre dette på, og det er mulighetene produsentene har til å bruke nettopp kvalitetsegenskaper i markedsstrategiene sine som er under lupa i det nye prosjektet.

Konkurransefortrinn
En god strategi er ikke lenger god om den koster mer enn den smaker. Forskerne vil også undersøke hvilke krav og kostnader som følger med de ulike differensieringsstrategiene.
   – Vi vil undersøke mulighetene for dette langs hele verdikjeden til laksen, fra den svømmer i merda til den havner på tallerken. Vi har med oss en referansegruppe med industripartnere som skal gi oss råd for å gjøre forskningen mest mulig relevant, og vil også dra nytte av Nofimas forskningsmiljø innen fôr, filetering, kvalitet, holdbarhet og emballering, sier prosjektlederen.
   Prosjektet skal munne ut i både ny faglig innsikt og praktiske anbefalinger om differensieringsstrategier for laks.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no