Meny
15.09.2020

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi (KGJS) velger Visolit som skypartner

KGJS, et stort, internasjonalt rederi med hovedkontor i Bergen, Norge, har valgt Visolit som sin nye skypartner.

Avtalen omfatter skytjenester og IT-drift på 37 skip, i samarbeid med partner for teknisk drift av skip, OSM Maritime, i tillegg til IT-drift av kontorlokasjoner i Bergen og Oslo. Avtalen har en verdi på ca 25 MNOK.
   - Vi er stolte av å være den foretrukne skypartner for et anerkjent globalt rederi, med røtter i den sterke maritime klyngen i Bergen. Avtalen styrker Visolits rolle som en ledende aktør innen skyløsninger til shippingbransjen, sier konsernsjef i Visolit, Terje Mjøs.
   -Shippingbransjen endres, både med tanke på teknologi og digitalisering, men også på løsninger og arbeidsmetoder. Ved å investere i teknologi og arbeide med sterke partnere som Visolit og OSM Maritime, styrker vi våre konkurransefortrinn, sier konsernsjef i KGJS, Geir Mjelde.
   Som en del av avtalen, blir KGJS ansatte innen IT-ledelse og IT-drift i Bergen overført til Visolit, som dermed styrker den unike kompetansen og erfaringen som er nødvendig for å øke forretningsmulighetene i shippingbransjen.
   - Shippingbransjen har en stolt historie, og en spennende fremtid, med forventet vekst i verdenshandelen, økte globale energibehov og ytterligere utvikling av internasjonale standarder. Visolits Public Cloud ekspertise kombinert med kunnskapen fra KGJS og OSM Maritime, gjør gjør at vi kan skape neste generasjons skipsadministrasjon. Vi ser frem til å styrke KGJS` og OSM Maritime’s virksomhet ytterligere gjennom sterke partnerskap, sier Mjøs.
   Visolit har allerede en sterk posisjon i shipping, med sterke, globale kunder som Western Bulk, BW Offshore, Höegh LNG og OSM Maritime. Visolits nylige oppkjøp av IT-selskapet Innovasjon AS, styrker videre Visolits posisjon på skytjenester til shippingbransjen og relaterte bransjer.
   - Shipping-virksomheter trenger smarte og moderne løsninger, med integrerte systemer, høy tilgjengelighet og support 24/7. Med vår kompetente kundeservice støtter vi KGJS` evne til å styrke innovasjon og forretningsutvikling, sier Mjøs.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no