Meny
07.05.2018

Kompakt løsning for kalibrering av industriovner

Standardene AMS2750 og CQI-9 beskriver kravene til fly- og bilindustrien med hensyn til termiske prosessenheter brukt i varmebehandling. JUMO thermoCOR samsvarer med disse.

JUMOs målesystem thermoCOR er et kompakt system som oppfyller kravspesifikasjonene for å utføre nødvendige SAT- og TUS-tester.
Hovedkomponenten er et kaldt loddested med høy presisjon. JUMO thermoCOR har en samlet kapasitet på opptil 12 fritt konfigurerbare termoelementinnganger og fire konfigurerbare universelle innganger, der enheter som RTD-temperaturfølere eller trykktransmittere kan kobles til.
   JUMO har selv kalibrert testutstyret i sitt eget DAkkS-laboratorium, og det oppfyller toleransegrensen i henhold til AMS2750- og CQI-9-standardene.
Berøringsdisplayet muliggjør enkel håndtering med ulike prosesskjermbilder. Et betjeningssystem med master- og brukerrettighet gjør at alle aktiviteter er enkle å forstå, og at alle målte verdier kan innhentes på en manipuleringssikker måte. Data overføres via LAN eller USB-grensesnitt med kommunikasjonsprogramvaren JUMO PCC til evalueringsprogramvaren JUMO PCA. Etter testing kan en protokoll kan klargjøres.
   Kunden kan velge å enten kjøpe JUMO thermoCOR i fullversjon og utføre alle testene selv, eller de kan gi JUMO oppdraget med å utføre testene. I så fall utfører serviceavdelingen alle oppgavene for kunden, frem til og med klargjøring av testprotokoller. JUMO planlegger i tillegg alle nødvendige omkalibreringer, slik at alle tidsfrister holdes.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no