Meny
20.07.2015

Klimavennlig sporskifte i NSB

I løpet av et ti år langt samarbeid har NSB og Enova kuttet strømforbruket på norske persontog med 30 prosent. Bedre energiledelse og nye tog er blant forklaringene.

– Som med alle gode energiprosjekter, er det ikke nok bare å kjøpe nytt utstyr. Mye av gevinsten ligger også i selve driften. Samarbeidet med NSB har vært preget av stor entusiasme på begge områder, sier Enovas markedssjef for transport, Petter Hersleth.

Økokjøring og bremseenergi
Til sammen har Enova investert 44 millioner kroner i togprosjektene, noe som utgjør omtrent 10 prosent av de totale kostnadene. Investeringene har bidratt til bedre tekniske løsninger og mer energieffektive togsett, men også rutinemessige forbedringer og økokjøringskurs for lokførerne.
   – Vi har gitt lokførerne tilgang til informasjon om hvor mye energi de bruker når de kjører tog og dermed etablert en bevissthet rundt hvor mye kjøreteknikk har å si for energiforbruket, sier konserndirektør og leder av NSB persontog, Tom Ingulstad.
   Moderne elbiler og hybridbiler lader batteriene når bilene bremser. Nå finner vi tilsvarende teknologi i NSBs togsett. Elektrisiteten som genereres ved oppbremsing, kan utnyttes av andre tog eller gå ut på det norske strømnettet.

En klimavennlig Flirt
Enova bidro med midler da NSB skulle anskaffe mer strømsparende togmateriell. Flirt-togene har gitt både høyere passasjerkapasitet og lavere energibruk.
   – NSB bruker totalt sett mer strøm hvert år, men frakter også stadig flere passasjerer. Energieffektiviteten gjorde et enormt byks med de nye Flirt-togene. Sett under ett har Enova og NSBs samarbeidsprosjekter ført til en årlig besparelse på over 130 gigawattimer. Det tilsvarer energibehovet til 6 500 norske husstander, sier Petter Hersleth.
   Erfaringene som NSB gjorde ved innkjøpet av Flirt-togene, er senere tatt inn i en internasjonal standard for energikrav til togmateriell. Det kan bidra til mer klimavennlige tog også i utlandet.

Kilde: Enova

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no