Meny
19.02.2021

Klar for bygging av Kulturkvartalet

AF Gruppen og Vestby kommune har signert en tilleggsavtale og setter i gang med detaljplanlegging og bygging av nytt kulturkvartal i Vestby kommune.


Kulturkvartalet skal bli Vestbys nye storstue. Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg. Ill. Oxivisuals/Vestby kommune.

I juni 2019 ble AF Gruppen valgt som samspillsentreprenør for nytt kulturkvartal i Vestby kommune. Nå er fase 1 (skisseprosjekt) og fase 2 (forprosjekt) av prosjektet ferdig. Tilleggsavtalen gjelder detaljprosjekt og utførelse av prosjektet.
   Kulturkvartalet skal bli Vestbys nye storstue. Bygget skal være et estetisk og arkitektonisk signalbygg. Bygget skal være et inkluderende samlingspunkt. Det skal være en møteplass for alle og en levende arena for læring, mestring og opplevelser.

Visjon for prosjektet
I skisse- og forprosjektfasen har partene jobbet sammen om å utvikle et underlag som svarer til funksjonelle krav og til visjonen for prosjektet: «I et moderne og urbant Vestby – byen Vestby, vil Kulturkvartalet være en drivkraft for det nye Vestby sentrum, og skal bidra til å aktivisere Vestby kommune på dagtid, på kveldstid og i helgene.»
   Visjonen har gitt klare føringer for valg av løsninger og kvaliteter. Samtidig har prosjektet lagt vekt på kostnader og risikoreduserende tiltak.

Storsal

Kulturkvartalet skal inneholde en storsal med plass til over 500 besøkende, og en fleksisal som kan fungere til flere ulike arrangement og livssynsnøytrale seremonier. Bygget vil ha et bibliotek over to etasjer. Det er også satt av egne arealer til kulturskole med flere grupperom til blant annet dans og musikk. I tillegg er det tilrettelagt for at de to øverste etasjene kan innredes til kontorareal.


Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no