Meny
16.01.2013

Klærne tar bort forurensning

Innen bare to år kan vi kanskje alle gå med klær som renser luften bare ved at vi beveger oss rundt med dem.
I Storbritannia arbeides det med planer for å kommersialisere et revolusjonerende flytende tilsetningsstoff, kalt Catalytic Clothing, som inneholder mikroskopiske partikler som absorberer forurensningen i luften.

Det nye vaskemiddelet, CatClo for short, er et resultat av et samarbeidet mellom England’s University of Sheffield og London College of Fashion, som har fått støtte fra Engineering & Physical Sciences Research Council.

Nanoteknologi
Klærne trenger bare å bli vasket med tilsetningsstoffet én gang for å bli aktive, fordi nanopartikler av titaniumdioxid kleber seg tett til tøyet.

Etter at partiklene kommer i kontakt med nitrogenoxid i luften, reagerer de med miljøgiftene slik at de oksiderer i stoffet.

Nitrogenoxid som behandles på denne måten, er luktfri, fargeløs og gir ikke til noen forurensninsrisiko fordi de blir fjernet ved neste klesvask, hvis de da ikke allerede er blitt blandet med svetten på en ufarlig måte.

Tilsetningsstoffet er ufarlig, og nanopartiklene er usynlige for den som har klærne på seg.

Fem gram nitrogenoxid pr dag
En person som har klær som er behandlet med CatClo, vil være i stand til å fjerne omtrent fem gram nitrogenoxid fra luften i løpet av en dag. Det tilsvarer omtrent mengden som daglig blir produsert av en gjennomsnittlig familiebil.

I tillegg til den almenne nytten som brukere med CatClo-klær skaper, vil de med luftveisproblemer som bruker slike klær, gi seg selv en renere luft når de beveger seg rundt.

Nitrogenoxid som blir produsert av eksosen fra biler, er hovedkilden til forurensningen på gatenivå i byer og tettsteder. Den øker faren for å utvikle astma og andre luftveissykdommer. En av tolv voksne i Storbritannia har astma, blant barn er tallet en til elleve.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no