Meny
20.07.2023

Kan varsle steinsprang – testet på Mannen

Cautus Geo har tatt fram verdensledende teknologi testet ut på Mannen sist vinter. – Gir helt nye muligheter for overvåkning og varsling av snøskred og steinsprang, sier utviklingssjef Lars Krangnes i Cautus Geo.

Følsomme sensorer for overvåking av steinsprang er på vei til Island. Ragnhild Lie og Lars Krangnes i Cautus Geo viser fram ny teknologi for overvåking og varsling av naturfarer.

Nær 3000 skred registreres på rundt 260 ulike steder på norske veier hvert eneste år. Det går i all hovedsak greit, men mellom fem og 15 blir tatt av skred i året. I de mest alvorlige ulykkene går det liv. Seks strekninger er satt på automatisk og kontinuerlig overvåkning.

En av disse er på fylkesvei 51 i Lom. Der etablerte Cautus Geo automatisk overvåkning for ti år siden. I 2020 reddet systemet liv. Store snømasser dundret over veien 25. februar. Biler stoppet med god avstand til skredet som ble varslet med rødt trafikklys.

Radarteknologi er mest brukt i dag, men den har begrensninger.

– Radar må blant annet ha fri sikt til skredløpet, sier Krangnes.

Geofon og akselrometer

Det nyutviklede systemet for automatisk overvåkning og varsling av skred og steinsprang er basert på ulike sensorer som registrerer rystelser og vibrasjoner i bakken. Det har flere bruksmuligheter, er følsomt og trenger hverken fri sikt fra radar til skred eller mye strøm.

– Det nye trådløse systemet er egnet både for snøskred og steinsprang. Det kan brukes for automatisk overvåking og varsling av skred og steinsprang langs vei, jernbane og andre utsatte områder. Systemet kan identifisere og skille trafikk og tog fra stein- og snømasser. Det kan automatisk analysere retning og størrelse. Det varsler skred og stopper trafikk før skredet treffer vei eller bane, sier Krangnes.

Ved analyse av hele skredforløpet kan systemet også verifisere og gjenåpne vei og bane etter et skred. – Det gir trygg trafikkavvikling og kortere stengetid når skredmasser ikke når helt fram til vei eller bane, sier Krangnes.

Smarte varslingsanlegg gir tryggere veier som oftere er åpne. Målinger viser redusert stengetid med 70–80% i Troms for veier med smarte systemer for overvåkning og varsling.

Testet på Mannen

Det nyutviklede sensorsystemet har vært på test ved Mannen sist vinter, utsatt for vær og vind, plassert i skyggeparti uten strøm og internett.

– Mannen er perfekt for å teste ny teknologi. Der er det tøffe værforhold og alt som skjer, er godt dokumentert. Det gir oss sikre data og ekstra stor trygghet for sluttresultatet, sier Krangnes.

Det nye geofonsystemet har også vært på test på Holmbuktura i Troms. Felles for Mannen og Holmbuktura er at resultatene kan verifiseres mot etablerte radarsystemer.

– Det gir trygghet for resultatene. Vi får sjekket alle data mot eksisterende og gjennomprøvde systemer, sier Krangnes.

Nye muligheter

Systemet bygger på et geofonsystem NGI utviklet tilbake i 2017. Det ble overtatt av Cautus Geo i 2018 og er senere videreutviklet.

– Nå har vi gjort et stort teknologisprang. Vi kan operere med langt større avstander. Vi trenger ikke siktlinjer til skredområdet, kan monitorere områder uten internettdekning, trenger ikke stor båndbredde, og vi har utviklet ny funksjonalitet i Cautus Web sier Ragnhild Lie.

Hun har jobbet med utvikling og testing av systemet som kan settes opp med toveiskommunikasjon. – Og ulike batteriløsninger for bruk over hele verden, sier Lie.

Webpresentasjon

I Cautus Web blir alle skred og steinsprang dokumentert med en webpresentasjon. Den inneholder også et automatisk videoopptak og dokumenterer åpningstider og stengning av vei.

– Sammen med de radarbaserte løsningene vi har utviklet de siste ti årene gjør det nye systemet oss til en ledende internasjonal aktør innen overvåking og varsling av naturfare. – Systemet er utviklet med tanke på et større internasjonalt marked, sier Krangnes som har planlagt installasjon på Island.

– Utviklingsprosjektet har vært et av våre største forsknings- og utviklingsprosjekter og blitt mulig gjennom Innovasjon Norge. Vi gir dem en stor takk for støtten til prosjektet, sier Krangnes.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no