Meny
16.09.2016

Kan løsne for alkolås i høst

Innfasingen av alkolås går raskest innen busstransporten, viser en ny oversikt.

Nå ventes det at nye regler vil øke salget også i andre markeder.
  – Alkolås er et treffsikkert virkemiddel for å hindre rusede sjåfører og ulykker. Hele trafikk-Norge burde glede seg over utsiktene til at dette nå kan komme for fullt, sier Arild Hansen, daglig leder i Autobransjens Leverandørforening (ABL).
   I fjor sommer vedtok Stortinget å be Regjeringen legge frem forslag om innføring av alkolås for busser og taxi i Norge. Siden har Vegdirektoratet arbeidet med en rapport om hvordan gjennomføringen kan skje. Låsen hindrer alkoholpåvirkede sjåfører fra å starte motoren.
   – Rapporten er ventet i løpet av et par uker. Selv om det deretter fortsatt vil gå tid før nye regler settes i kraft, er det liten tvil om at dette umiddelbart vil sette fart i innfasingen, først og fremst innen sektoren persontransport mot vederlag, men også generelt sett, sier Hansen.
   Innen busstransporten er innfasing av alkolås allerede kommet langt, selv uten offentlig påbud.

Hver fjerde buss
– Flere store buss-selskaper har gått foran. Det finnes også selvstendige, fylkeskommunale vedtak med krav om alkolås ved regional busstransport, sier salgsansvarlig for Dräger alkolåser i bilutstyrsbedriften KGK, Haakon Olsen.
   Av drøyt 17 000 registrerte busser her i landet, anslår han at rundt 4000 så langt er utstyrt med alkolås.
   – Snart vil én av fire busser ha dette montert, så bransjen har kommet godt i gang. Også flere kjøreskoler har vært tidlig ute, mens taxinæringen i hovedsak ser ut til å ville avvente ny lovgivning, sier Olsen.
   KGK regner med at også nyttetrafikken utenom persontransport vil komme til å være tidlig ute med å ta alkolås i bruk, og at den private etterspørselen vil følge raskt etter.

Mange med promille
Én av pådriverne for innføring av alkolås er organisasjonen MA – rusfri trafikk.
   – Dybdeanalyse av fjorårets trafikkulykker har vist at nesten hver fjerde dødsulykke har rus som medvirkende årsak. Andelen holder seg uforandret på et alt for høyt nivå, og krever forsterkede mottiltak, sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA.
   Om lag halvparten av de rusrelaterte dødsulykkene kan knyttes til alkoholpromille.
   – Det betyr at alkolås vil kunne forhindre mange tragedier, selv om også legemidler, narkotika og blandingsrus gjør seg sterkt gjeldende. Det antas at det hver dag kjøres 30000 bilturer i Norge der sjåføren har ulovlig alkoholpromille, sier Fjellvang Kristoffersen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no