Meny
02.02.2017

Kan du nok om impregnering og trebeskyttelse?

Riktig behandling av trevirke er en forutsetning for både utseende og lang levetid. En oppdatert anvisning i Byggforskserien gir gode råd.

Anvisningen om trebeskyttelse er revidert for å få med de siste anbefalingene og kravene til midler, metoder og bruksområder for behandlet tre. (Foto: Bergene Holm AS)

I Norge har vi lang tradisjon for å bygge i tre. Treprodukter med lang levetid er både klimavennlig og smart ressursbruk – det gir lengre karbonbinding og kan erstatte andre materialer med negativ miljø- og klimaeffekt. Økt levetid får vi ved å utnytte treets naturlige holdbarhet, blant annet ved å behandle trevirket.
   Krav til miljøhensyn, aktuelle produkttyper og regler for bruk av behandlet tre er blant temaene i en ajourført anvisning i Byggforskserien. Anvisningen er utarbeidet i samarbeid med Norsk Treteknisk Institutt.
   432.101 Trebeskyttelse. Overflatebehandling, trykkimpregnering og modifisering gjør rede for hva forskjellige trebeskyttelsesmidler beskytter mot, og hvilke miljøhensyn, bestemmelser om kreosot, kontroll og merking som gjelder.
   Anvisningen gir råd om midler, metoder, påføring og bruk ved kjemisk trebeskyttelse, overflatebehandling, trykkimpregnering og kjemisk, biologisk eller fysisk modifisering. Det er lagt hovedvekt på behandling av gran og furu.
   Det understrekes at det aller beste er å utforme bygningen slik at konstruksjonen selv beskytter treverket mot vann og fukt.

Kilde: SINTEF Byggforsk

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no