Meny
27.03.2017

IronPlanet tilrettela salg av verdens største gravemaskin for rivning

Å kjøpe brukt, tungt utstyr er ingen liten oppgave, spesielt ikke når det dreier seg om å kjøpe en av verdens mest ekstreme gravemaskiner for rivning. I fjor sommer ble den unike beltedrevne gravemaskinen for rivning, Rusch Triple 34-25 Long Reach 2009, kjøpt fra Norge av et amerikansk selskap med base i Arizona. Handelen foregikk enkelt og sikkert via IronPlanets online markedsplass for brukt, tungt utstyr.

Denne Rusch-gravemaskinen er ikke lik andre gravemaskiner. Bare hoveddelen av beltegraveren, uten motor og paneler, veier 72 tonn – eller like mye som 144 personbiler. Hovedbommen, som ble designet og produsert av Rusch Special Projects B.V., legger ytterligere 33,1 tonn til maskinen. Den totale vekten på dette monsteret av en maskin er over 300 tonn, men totalvekten er likevel bare ett av flere imponerende kjennetegn.

Konkurransefordel
Da maskinen med dette kaliberet ble annonsert for salg i august 2016, var det ingen overraskelse at interessen fra kjøpere var stor. Til slutt ble maskinen kjøpt av det Arizona-baserte riveselskapet BCS Enterprise, Inc. Casey L. Johansen, direktør for BCS, sier følgende i en kommentar: –Vi har erfart at de virkelige utfordrerne i rivemarkedet forstår at store, komplekse riveprosjekter krever tilsvarende store, høyt spesialiserte og kapable tunge maskiner. Å disponere denne typen maskin betyr at prosjekter kan gjennomføres på en kostnadseffektiv og tidsbesparende måte. Å investere i verdens største gravemaskin for rivning gjør at BCS bedre kan betjene eksisterende kunder, tiltrekke seg nye kunder og etablere seg i et nisjemarked med færre, men mer høyutviklede konkurrenter.
   Johansen legger til: – Ingen annen beltedreven gravemaskin i hele verden, ikke bare i Amerika, har lignende egenskaper som denne maskinen. Rusch 34-25 vil gi oss muligheten til å satse målrettet på store, industrielle anlegg – med større sikkerhet og høyere produksjon.

Omfattende transpsortplan
På grunn av den utrolige størrelsen til Rusch-maskinen, både når det gjelder dimensjon og vekt, var det også nødvendig å ha en omfattende transportplan. Da maskinen ble solgt, måtte den demonteres og flyttes fra Norge til Arizona – en avstand på over 8000 kilometer.   
   Maskinen ble transportert i flere lasteskip og tungtransportbiler til sitt nye hjem i Gilbert, Arizona. –Tanken på å kjøpe en maskin fra et sted tusenvis av kilometer unna var i utgangspunktet skremmende. Tidligere har BCS i stor grad kjøpt utstyr fra utstyrsauksjonsfirmaer lokalt i amerikanske nabostater, kommenterer Johansen.
 
Enkel og trygg handel
I likhet med mange andre kjøpere over hele verden valgte Johansen den ledende online markedsplassen IronPlanet, da de kjøpe dette ekstraordinære eksemplaret av brukt, tungt utstyr. Som en kommentar til kjøpsprosessen i sin helhet legger han til: – Jeg ønsket en online markedsplass som jeg kunne stole på, tatt i betraktning at maskinen jeg hadde planer om å kjøpe, var utrolig stor, og at den ble solgt utenlands. Kjøpet via IronPlanet kunne ikke vært enklere. Ved hjelp av nettstedet deres kunne jeg gå gjennom dusinvis av bilder og videoer av maskinen, og jeg kunne også lese detaljerte inspeksjonsrapporter. Jeg hadde mulighet til å få et reelt innblikk i maskinens utseende, og enda viktigere – dens kapabilitet. Det var disse faktorene som ga meg trygghet til å ringe IronPlanet og starte kjøpsprosessen. Uten denne tilgangen til en overflod av foreløpige opplysninger ville jeg muligens ikke ha vært tilbøyelig til å starte kjøpet.

Forenklet kjøpsprosess
Johansen ble også overrasket over nivået på kommunikasjonen mellom ham og IronPlanet under hele kjøpsprosessen. Han uttaler: – Som en som aldri hadde brukt en global online markedsplass før, hadde jeg forventet at hele prosessen ville være ganske komplisert. Men fra det øyeblikket jeg uttrykte interesse for den beltedrevne gravemaskinen for rivning, oppdaterte en representant meg om fremdriften i transaksjonen nesten hver dag, samtidig som kommunikasjonslinjene mellom selger og meg selv som kjøper ble holdt åpne. Jeg følte at det var fullstendig åpenhet om hele transaksjonen.
   IronPlanet er ansvarlig for å beskytte både kjøper og selger, slik at ingen av partene føler seg sårbare eller utsatt for risiko. Når en stor sum penger skifter hender, må kjøperen føle seg trygg på ektheten av transaksjonen. Johansen kommenterer: – Hadde jeg forhandlet direkte med selgeren, tviler jeg på at jeg ville ha følt meg komfortabel med en så betydelig transaksjon og overføringen av betalingen. Transaksjonen kunne lett ha blitt stoppet av en oppsplittelse av virksomheten eller av at selgerens virksomhet opphørte etter at jeg hadde overført midlene. Med IronPlanet som en beskyttende tredjepart, følte jeg meg trygg på at BCS’ interesser var sikret.

Det første oppdraget
Innkjøpet av maskinen var bare halvparten av historien. Transporten av en slik stor, tung maskin ble ivaretatt med samme grundige oppmerksomhet på detaljer. Ifølge Johansen krevde flyttingen av maskinen fra anleggsplassen til havnen 12 lastebillass. Hoveddelen av maskinen ble transportert i én enkelt last som veide 72 tonn, og som raget 5 meter i høyden på lastebilen.
   Etter å ha fulgt maskinens oversjøiske transport til sin endelige destinasjon i hjertet av Arizona er Johansen entusiastisk over å få maskinen i drift og vise sin investering til resten av verden. Men hva vil maskinens første prosjekt være?
   – Det første oppdraget til denne verdensledende maskinen vil være å rive en fotballstadion i betong og stål for Arizona State University i Tempe i Arizona. Selv om dette riveprosjektet ikke krever en maskin med så stor kraft som Rusch 34-25, vil det gi en utmerket, offentlig plattform for BCS til å teste egenskapene til den ekstreme gravemaskin for rivning, før vi bruker den på større og mer komplekse prosjekter, avslutter Johansen.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no