Meny
01.10.2021

Innovasjonsprosjekter som vil blåse liv i Distrikts-Norge

En møteplass som kobler ungdom og hjørnesteinsbedrifter i Lund. En kraftfull sentrumsklynge i Vang. Fysiske og digitale moduler for kompetanse og samhandling i Lebesby. Dette er de tre prosjektene som går til topps i Gnist i år.


MODULHUS. Smarte modulhus er en del av innovasjonskonseptet i Lebesby kommune. Foto/illustrasjon: Plenum

Vinnerne av innovasjonskonkurransene i tre norske distriktskommuner er endelig klare, etter måneder med iherdig innsats. Samtidig går Design og arkitektur Norge (DOGA) og Nordic Edge nå i gang med å rekruttere nye kommuner som vil være med i Gnist til neste år.
   – De tre vinnerprosjektene i Lund, Lebesby og Vang er strålende eksempler på hva som skjer når designere, kommuner og næringsliv finner sammen. Mange kommuner i Norge strever med de samme utfordringene, og jeg tror overføringsverdien fra disse tre løsningsforslagene er enorm, sier Malin Kock Hansen i DOGA.
   Lebesby, en kommune nordøst i Finnmark, har jobbet med å stoppe fraflytting i flere år. Planlegger Hege Johansen forteller at Gnist-konkurransen hjelper kommunen med å tenke nytt om steds- og næringsutvikling.
   – Gnist-prosjektet har gitt oss verdifull kunnskap og erfaring om innovativt utviklingsarbeid. Ikke minst har vi fått anledning til å samarbeide med et stort nettverk av aktører rundt i landet. Mange som vi neppe ville krysset veier med, hadde det ikke vært for prosjektet, sier Johansen.

Inviterer verden til Lebesby
Bak konseptet «Modulbygda», som vant Lebesby-konkurransen, står design- og kompetansebyrået Plenum og samarbeidspartnerne Lab Nord-Norge, Nordic Smart House og designlaben Travers. Vinnerbidraget foreslår en fysisk og digital møteplass for innovasjon, samarbeid, utdannelse og kultur i Lebesby kommune.
   – Modulbygda lanserer nye tanker om hvordan vi kan invitere verden inn til Lebesby, både fysisk og digitalt. Konseptet er ambisiøst, og vi er motiverte for å utforske hvordan dette kan bli en realitet og hvordan vi kan få til bred samskaping i kommunen vår, sier Johansen.
   Sammen med kommunen og innbyggerne har Plenum brukt designdrevet innovasjon for å skape en rekke brukerhistorier, for eksempel den utflyttede studenten med hjemlengsel, arbeidsinnvandreren fra Kosovo og bedriftslederen som leter etter kvalifisert arbeidskraft. Disses behov og ønsker skal knyttes sammen gjennom en digital samhandlingsplattform og en serie med spesialiserte modulhus.
   – Vi har et sterkt ønske om å bidra til bærekraftige og levende steder som legger til rette for hverdagsaktivitet, og hvor det er attraktivt å etablere seg både for innbyggere og næringsliv. Konseptet er skalerbart og kan utvikles over tid og på tvers av kommunegrenser, sier daglig leder Heidi Johnsen i Plenum.

Møteplassen som holder på unge lunddøler
Innovasjonskonkurransen i Rogaland-kommunen Lund ble vunnet av Janne Norheim og Nadine Ramsberg fra Webstep samt Lene Regine Sørskår, Mad arkitekter og designstudioet Made. De foreslår et møtested i sentrum av kommunen som både skal aktivisere og inspirere ungdom og fungere som en landingsplass for hjemvendte lunddøler.
   – Vi ønsker å tiltrekke oss kompetent arbeidskraft. Da må vi gjøre Lund så attraktivt at arbeidstakere, gjerne med familie, ønsker å bosette seg her. Folk skaper aktivitet og etterspør tjenester. Derfor må vi finne innovative, nye løsninger. Webstep har gjort et grundig innsiktsarbeid, og konseptet de foreslår er spennende, sier Siv Kristin Egenes, kommunedirektør i Lund.
   Konseptet «Fabrikken» bygger på en rekke intervjuer med interessegrupper i Lund kommune. Disse avdekker at innbyggerne, særlig de yngre, savner møteplasser og aktiviteter. Samtidig som mange flytter ut når de kommer i slutten av tenårene, mangler lokale bedrifter arbeidskraft.
   – Møtestedskonseptet er vårt svar på utfordringene i kommunen, men situasjonen i Lund ligner på den som går igjen i mange norske distriktskommuner. Fabrikken trekker inn både ungdom, næringsliv og kommune i et samspill for å løse en rekke utfordringer, sier Janne Norheim, designer i Webstep Stavanger.

Omstart for Vang sentrum
I Vang kommune i Innlandet var det konseptet «Klynga på Klokkarhaugen» som gikk til topps. Vinnerbidraget foreslår en real omstart for Vang sentrum: Et robust og fleksibelt bolig- og næringskonsept med tilhørende møteplasser. Arealplanlegger Ingeborg Lunde er imponert over hvor grundig vinnerne har arbeidet med problemstillinger og muligheter i kommunen.
   – Vang kommune har i mange år jobbet målrettet med bygdeutvikling. Gnist-programmet har gitt oss verdifull kunnskap om hvordan vi kan arrangere innovasjonskonkurranser, og hvordan det kan skape engasjement og nytenkning, sier hun.
   Lunde mener en av styrkene til «Klynga på Klokkarhaugen» er at designerne har dratt med seg lokale aktører. Dette vil være avgjørende for å lykkes med å skape et levende sentrum i Vang, understreker hun.
   Det er et team bestående av Eirik Høyme Rogn, Trine Grann, Endre Vik, Sigrid Skjerdal og Marius Waagaard som har kommet opp med vinnerprosjektet.
   – Vårt konsept tar utgangspunkt i en grundig kartlegging av behovene til innbyggere og lokalt næringsliv. Dette gir oss en forankring som vil være helt avgjørende for realiseringen av forslaget. Samtidig har vi lagt lista ganske høyt for utearealer og dyrking av naturkvaliteter. Vi håper dette kan skape begeistring lokalt. Behov og begeistring i skjønn forening er en god suksessoppskrift, sier Eirik Høyme Rogn.

Kilde: Pressenytt


« Tilbake

 CMS by Makeweb.no