Meny
23.11.2015

Innovasjon fra Lesjöfors effektiviserer stirlingmotoren

Ved bruk av en spesialutviklet opphengsanordning for varmeskjold i en stirlingmotor har Lesjøfors bidratt til å effektivisere et energiprodukt for miljøbedriften Cleanergy. CHP-systemet (Combined Heat & Power) brukes for å omdanne metangass til varme og elektrisitet.

Cleanergy er en svensk bedrift som siden 2008 har utviklet langsiktige og holdbare løsninger for gass- og solenergiproduksjon basert på stirlingmotoren.
Bedriften har produksjon i Åmål og eksporterer til hele verden.
   Et av bedriftens produkter er det såkalte CHP-systemet som drives av en stirlingmotor som omdanner metangass til varme og elektrisitet. Produktet brukes blant annet på deponier, i vannrenseanlegg, landbruk og andre biogassanlegg. Lesjöfors har utviklet en spesialløsning for varmeskjold som reduserer installasjonstiden betraktelig.

Simulering, tester og prototyper
Samarbeidet startet etter at en ansatt hos Cleanergy hadde lest en artikkel om Lesjöfors sitt utviklingsarbeid med «honeycombs»-detaljer til Ericssons elektronikkmoduler i Ny Teknik.
   Lesjöfors så ut til å være den perfekte partner for å utvikle en ny løsning for varmeskjoldene, som fanger opp varmen fra forbrenningsrøret i motoren. Cleanergy tok derfor kontakt med Lesjöfors Banddetaljer i Värnamo. Utviklingsarbeidet har pågått i over to år og har vært preget av et tett samarbeid. Ulike ideer har først blitt simulert i et utviklingsmiljø og senere blitt produsert som prototyper og så testet igjen.

Raskere montering og jevnere kvalitet
Den siste løsningen som er utviklet, er satt sammen av 158 skjold som er festet sammen med små hengsler. Totalt er det 1896 skjold i hver motor. Skjoldene er laget i det varmebestandig materialet inconel.
   Da den siste designen ble godkjent, ble det bygd et multislideverktøy som produserer de komplekse delene. Den første serieleveransen forlot produksjonen i mai 2015.
   Ved bruk av opphengsanordningen er monteringen enkel, og den reduserer monteringstiden fra flere timer til bare noen få minutter.
   – Den eksakte avstanden mellom skjoldene gjør også at kvaliteten har blitt jevnere, uttaler Pär Hämäläinen, teknisk selger hos Lesjöfors Banddetaljer og leder for prosjektet.

Hurtig respons og forståelse for kundens behov
– Til sammen representerer den nye løsningen store kostnadsbesparelser i produksjonen, og her hos Cleanergy er vi svært fornøyd med samarbeidet med Lesjöfors og sluttproduktet. I vårt CHP-system har varmeskjoldene en kritisk funksjon, og det har vært svært viktig å få til en løsning som både øker kvaliteten og senker tiden det tar å montere. Lesjöfors har levd opp til alle våre forventninger og har hatt stor forståelse for våre behov og gitt oss raske tilbakemeldinger, uttaler Håkan Sandberg, utviklingsingeniør hos Cleanergy.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no