Meny
24.10.2022

Innovasjon Norge gir 325 millioner kroner i lån og tilskudd til batterifabrikker

Innovasjon Norge har sagt ja til et lån på 100 millioner kroner til Beyonder og 150 millioner kroner til Morrow Batteries. Begge får lån under den nye ordningen Grønt vekstlån. Morrow får også tilskudd på til sammen 75 millioner kroner.

Håkon Haugli, administrerende direktør. 

Dette ble klart da hovedstyret i Innovasjon Norge behandlet søknadene fra selskapene.


- Dette er en kjempenyhet! Grønt vekstlån var noe av det første regjeringen foreslo for å øke tempoet på den grønne omstillingen i næringslivet. Jeg er veldig glad for at Beyonder og Morrow nå får nytte av ordninga, slik at de kan videreutvikle sine prosjekter og tiltrekke enda mer privat kapital. Dette er helt i tråd med ambisjonene i regjeringens grønne industriløft som ble presentert før sommeren, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Beyonder i Rogaland utvikler batterier som kombinerer kjent batteriteknologi med superkondensatorer, og bruker treflis som kilde til aktivt karbon i stedet for kobolt og nikkel, som er vanlig. Bedriften skal bruke lånet til å videreutvikle teknologien og å få bekreftet at den fungerer.

Morrow i Agder skal finansiere utvikling og bygging av et pilotprosjekt for å produsere mer bærekraftige litium-ion-batterier. Selskapet er en driver for utvikling av en helthetlig verdikjede for batterier på Sørlandet, med mål om å skape verdens mest bærekraftige og kostnadseffektive batteriproduksjon. Morrow bygger en helhetlig infrastruktur for utvikling, pilotering og industrialisering av batterier i Norge. Morrow Industrialiseringssenter får nå 150 millioner kroner i lån og miljøteknologitilskudd på 50 millioner. Morselskapet Morrow Batteries får i tillegg et tilskudd på 25 millioner kroner til utviklingen av sikrere, og mer bærekraftige battericeller.

- Dette er betydelig lån og tilskudd fra Innovasjon Norge for å utvikle en norsk batterinæring, sier administrerende direktør Håkon Haugli. - Begge bedriftene utvikler ny teknologi, dermed tar det lang tid før de får betydelige inntekter. Med Grønt vekstlån kan vi dele risiko med bedriftene og bidra til at de får de mulighetene de trenger til å fremstille batterier verden trenger, på nye måter.

Bygger ny industri for verdensmarkedet

Både Morrow og Beyonder har inngått intensjonsavtaler med internasjonale selskaper. Men markedet er i sterk utvikling og derfor er det høy risiko knyttet til satsingene.

Styreleder i Innovasjon Norge Gunnar Bovim peker på at batteriproduksjon er et av de områdene regjeringen nevner i sin plan for å bygge ny, bærekraftig industri i Norge. -Etterspørselen etter batterier i verden øker, og spesielt batterier som produseres i Europa. Ulike typer batterier er og vil bli svært viktige innenfor bruksområder som lagring, elbil-lading, og balansering av strømnettet. Begge de to bedriftene som nå får nye lån kan ta en betydelig rolle og markedsandel i dette voksende markedet, derfor er dette en viktig, langsiktig satsing for oss.

Grønt vekstlån er til for store satsinger

Tre store batteriprosjekter – Beyonder, Morrow og Freyr – har fått støtte fra Innovasjon Norge. Gjennom Grønt vekstlån bidrar Innovasjon Norge med betydelige midler til å bygge ny industri i Norge. Næringsminister Jan Christian Vestre ser det som avgjørende at myndighetene legger til rette for slike store, kostbare satsinger.

– Norge skal være et attraktivt land for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene. Derfor er batterier er et av de særlige innsatsområdene i regjeringens veikart for grønt industriløft. Disse tildelingene viser med all tydelighet at vi satser tungt på å bidra til at norske batterifabrikker tar en ledende posisjon, sier Vestre.

Morrow og Beyonder søker også aktivt prosjektstøtte fra ulike ordninger innen EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer. I tillegg planlegger begge selskapene å hente inn penger fra private investorer.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no