Meny
22.02.2024

Innlegg: Skal vi slutte å bygge Norge?

Det er ikke bare tall og prosenter det handler om, men fagarbeiderne og bedriftene som bygger Norge. Skal vi klare å levere på boligbehovet og det grønne skiftet kan vi ikke sette en hel bransje på pause. Det vil få enorme konsekvenser, skriver administrerende direktør i Glava AS og Saint-Gobain Byggevarer AS, Andreas Fritzsønn i dette innlegget.

Andreas Fritzsønn er administrerende direktør i Glava AS og Saint-Gobain Byggevarer AS.

De siste NAV-tallene er dyster lesning. Selv om arbeidsledigheten er stabil, og etterspørsel etter arbeidskraft er høy, forventes det at ledigheten vil øke utover året. Tallene bekrefter det vi i byggebransjen har følt og kjent på lenge. Byggebransjen står overfor sin største krise siden 90-tallet. En krise som er i ferd med å vokse så stor at den ikke lenger kan ignoreres.

Vi ser det tydelig på tallene for igangsatte boligprosjekter, hvor vi nå ligger på under halvparten av det som anses som normalen - og langt under halvparten av boligbehovet i Norge. Næringsbygg og arkitektbransjen følger også etter, et tydelig tegn på at dette er en sektor i krise.

Men behovet stopper ikke opp selv om økonomien bremser. I 2023 falt etterspørselen i markedet med 20 prosent målt i volum, det til tross for at man fløt på prosjekter som ble igangsatt i tidligere år. Basert på signalene fra våre entreprenør-kollegaer lenger ut i verdikjeden, forventer vi at etterspørselen skal betydelig lenger ned.

Allerede nå, med en etterspørselsnedgang på 20 prosent, ser vi at det påvirker arbeidsplasser. I Glava, Gyproc og Weber har vi sett oss nødt til å nedbemanne skiftene på enkelte av våre fabrikker, mens vi har permittert skift på andre.

Den største trusselen står imidlertid foran oss. Dagens regelverk er så lite fleksibelt at vi risikerer å måtte legge ned viktig kapasitet i byggenæringen og dermed vår evne til å levere på fremtidig etterspørsel.

Markedet vil snu på et tidspunkt. Behovet for boliger og en effektivisering av bygningsmassen for å møte klimautfordringene vil bare øke. Men uten sterke og robuste bedrifter som er klare til å ta fatt på oppgavene, vil vi stå svakere rustet for fremtiden. 

Det er en lang og utfordrende vei å gjenoppbygge industriell kapasitet og utdanne fagarbeidere – en tid vi ikke har råd til å miste. Det er her politikernes ansvar kommer inn. En balansert næringspolitikk må anerkjenne at selv om deler av næringslivet blomstrer, kan andre deler lide alvorlig. Det er ikke bare tall og prosenter det handler om, men faktiske mennesker og deres fremtid.

Stortinget må på banen nå i form av reelle handlinger. Permitteringsregelverket må revurderes og mottiltak iverksettes for å holde byggeaktiviteten oppe – vi må bevare fagarbeiderne og bedriftene som bygger Norge.

Som representant for byggebransjen er jeg opptatt av helheten og at våre folkevalgte tar de nødvendige skrittene for å sikre at vi sammen kan levere på boligbehovet og det grønne skiftet i fremtiden. 

Tiden er inne for å agere, ikke bare på vegne av byggebransjen, men for hele det norske samfunnet.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no