Meny
01.12.2021

Imponerende avfallsløsning på liten byggeplass

En urban byggeplass preget av liten plass og mye bytrafikk, var ingen hindring for JM og boligprosjektet «Green Park» i Plastcupen. Med en presse, en komprimator og tett oppfølging på byggeplassen har de utmerket seg i konkurransen.

Gjennom Plastcupen i regi av Grønt Punkt Norge, har flere entreprenører konkurrert om å bli best på plasthåndtering. En av de som har utmerket seg og blitt premiert for sin innsats er JM Norge.
   «JM har levert gode resultater ved å ta i bruk en presse for å sortere ut folieplast på byggeplass. På den måten har de skilt ut folieplast fra blandet plast og sendt mer til materialgjenvinning.»
   – JM er en av aktørene som pekte seg på en meget positiv måte ut, ved at de har et stort fokus på riktig sortering og materialgjenvinning. I dette prosjektet har de virkelig tenkt på hele hele sirkelen ved å legge til rette for materialgjenvinning særlig på plast, sier Are Magnus Adolfsen, prosjektleder for næringsliv i Grønt Punkt Norge.

Komprimator og presse
Green Park er et av de minste byggeprosjektene til JM. Det ligger midt på Torshov, omringet av eksisterende boliger, trafikanter og bytrafikk.
   – Vi synes JM har vært modige når de har valgt å delta med dette prosjektet. Det er mer krevende å få til gode avfallsløsninger på mindre byggeplasser der det er trangt om plassen. Men JM har vært aktive og funnet innovative løsninger, sier Charlotte Koritzinsky Luisa, nasjonal KAM bygg og anlegg i Norsk Gjenvinning - som har arrangert cupen sammen med Grønt Punkt Norge.
   Det viktigste tiltaket for JM har vært en presse for plastfolien. På den måten har den vært lettere å skille fra blandet plast. I tillegg har anlegget brukt en komprimator til papp. Ved å komprimere og presse avfallet på anlegget blir den videre håndteringen for Norsk Gjenvinning lettere. Avfallet blir også bedre oppbevart, noe som minimerer risikoen for forurensning og øker kvaliteten på materialgjenvinningen. Pressingen sørger også for færre hentinger og dermed mindre transport.
   – Presse og komprimator er utstyr som er mer vanlig å bruke i butikk enn på anleggsplass.
   Men det har vært utrolig virkningsfullt. Å redusere transport er positivt for klimaregnskapet, og det har også vært en stor fordel når prosjektet ligger i et trafikkert område, sier Charlotte Koritzinsky Luisa.

Pilotprosjekt
Morten Trosterud er logistikkleder produksjon i JM Norge, og har vært primus motor i Plastcupen. Han har lenge ønsket å teste nye løsninger for å håndtere avfall på byggeplass, og har drømt om å teste ut en plastpresse for å sortere ut mer ren folieplast.
   – Normalt krever avfallshåndteringen vår opptil sju ulike containerfraksjoner, hver på 10m3. Det var det ikke plass til ved Green Park. Derfor var dette perfekt for et pilotprosjekt der vi har spisset avfallsorteringen og testet nye løsninger. I tillegg ble Plastcupen en helt konkret motivasjon også i resten av bedriften for å satse på dette prosjektet. Dermed fikk jeg endelig realisert plastpressedrømmen, sier Trosterud.
I tillegg til de konkrete løsningene med presser har god informasjon på anlegget og til underentreprenører vært viktige suksessfaktorer.
   – Vi har hatt tydelige retningslinjer og god informasjon om hvordan vi ønsker avfallshåndteringen og hvorfor. Ledelsen på byggeplassen har virkelig tatt tak i dette og har gjort en utrolig god oppfølgings- og inkluderingsjobb, sier Morten Trosterud.
   Magnus G. Femsteinevik har vært anleggsleder ved Green Park og deler Trosterud sin begeistring både for komprimering av avfall og Plastcupen.
   – Cupen har gitt oss økt motivasjon og erfaringene vi har gjort er absolutt noe vi kommer til å ta med oss i kommende prosjekter, sier han.

Økt motivasjon
Etter erfaringene gjennom Plastcupen og Green Park, har JM fått økt motivasjon for å forbedre avfallshåndteringen.
   – Vi opplevde at interessen for sortering er til stede, så lenge forholdene er tilrettelagt for det. I ettertid har vi tilegnet oss masse ny kunnskap om plastprodukter, ombruk av emballering, EPS og papp, sier Morten Trosterud.
   Nå har han satt ned en egen gruppe som skal lage en ny pilot der de skal fokusere på å samle inn og prioritere avfall som er 100 prosent gjenvinnbart.
   – Målet er at piloten skal vise hvilke fordeler det er ved å komprimere avfallet på byggeplassen. Potensielt vil det kutte avfallstransporten til og fra byggeplasser med 50 prosent, og det er både ressurseffektivt, gir bedre plass og ryddighet på byggeplassen og kan føre til en økonomisk gevinst for bedriften, sier Trosterud.
   Han håper også å bruke flere flatvognbiler som tar mindre plass ved henting og i bybildet.
   – Hva er det viktigste dere har lært i denne prosessen?
   – Avfall er ikke bare avfall, og norske byggeplasser sitter på en gullgruve hva gjelder gjenvinnbare produkter og ressurser i form av emballering fra vareleveranser. Ved å informere og videreformidle hva rene sorterte produkter går til, i stedet for å si at det «kun brennes» så øker engasjementet og fokuset der ute og flere vil bidra, sier Morten Trosterud.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no