Meny
07.09.2016

Hva er et nullutslippsbygg?

En ny rapport fra ZEB definerer begrepet nullutslippsbygg, og viser hvordan man kan beregne og dokumentere klimagassutslipp gjennom byggets livsløp.

Nullutslippsbygg i Larvik – et pilotbygg i forskningssenteret ZEB. Foto: SINTEF Byggforsk

En ny rapport fra forskningssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) forklarer hvordan senteret definerer et nullutslippsbygg. Rapporten viser hvordan man skal beregne og dokumentere klimagassutslipp gjennom hele livsløpet til bygget – fra produksjon av materialer, transport og oppføring til bruk og avhending. To eksempler viser også hvordan utslipp er beregnet og dokumentert i pilotbygg i ZEB.

Nyttig for rådgivere, arkitekter og byggherrer
– Rapporten er nyttig som en veiledning for rådgivere og arkitekter som arbeider med prosjekter med mål om å minimere klimagassutslipp fra bygg. Den er også nyttig for byggherrer som vil sette høye ambisjonsnivå for sine prosjekter, sier arbeidspakkeleder i ZEB og professor ved NTNU, Inger Andresen.
   I henhold til revidert EU-direktiv for energibruk i bygninger (EPBD Recast) skal alle nye bygg være nesten-nullutslippsbygg fra 2020.  Rapporten er derfor et viktig grunnlag for utarbeidelse av fremtidige forskrifter. 

Tilpasset norsk virkelighet
Metodene og prinsippene som beskrives, er basert på europeiske standarder for energibruk og klimagassutslipp, men er tilpasset norsk virkelighet og regelverk. Studien baserer seg også på erfaringer fra ni pilotprosjekter med nullutslippsbygg i Norge som er under planlegging, bygging eller er ferdigstilt. 
   For de som er interessert i å lære enda mer om nullutslippsbygg og relaterte problemstillinger, finner man også en rekke henvisninger til nasjonale og internasjonale rapporter og artikler.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no