Meny
28.03.2024

Hotell i energisærklasse

Er det mulig å lykkes med å gjøre et fjongt designhotell om til en energivinner? Energistyringsselskapet Eaton tok utfordringen.

Florian Hotel Amsterdam - Foto: Eaton.

Et avgjørende og opplagt grep for å lykkes med det grønne skiftet er å kutte i ikke-fornybare energikilder. Utfordringene står imidlertid i kø, særlig på kontinentet, men også i Norge, når energien i stedet skal komme fra elektrisitet. Bremsen må ofte tråkkes ned når bedrifter skal utvide effektuttaket sitt på det lokale strømnettet – for der er som oftest kapasiteten sprengt.

– Kombinasjonen av høyere krav til elektrifisering og aldrende kraftnettverk forhindrer mange nettoperatører å kunne tilby kundene sine større nettforbindelser. Dette gjelder spesielt i kommersielle og industrielle bygg, samt boligbygg. Vi kan allerede se hvordan svekket tilgjengelighet i kraftnettet skaper en barriere for elektrifiseringen i europeiske land som Danmark, Tyskland, Storbritannia, Irland, Nederland, Italia og Polen, sier Jon Helsingeng, nordisk sjef for energistyringsselskapet Eaton.


Et prosjekt i Nederland viser imidlertid at det lyser et elektrisk lys i enden av tunnelen. I et samarbeid med Eaton har eieren av The Florian Hotel ved Schiphol-flyplassen i Amsterdam sikret virksomheten en stabil forsyning av grønn og rimelig elektrisitet.

– Ved å implementere Eaton sitt "Buildings as a Grid"-tilnærming til det grønne skiftet har eieren løst problemet med utilstrekkelig nettkapasitet til hotellet. De har lyktes med å omgjøre et tidligere kontorbygg nær Schiphol lufthavn til et livlig hotell som utnytter fornybar energi til det fulle, sier Helsingeng.

«Building as a Grid»-tilnærmingen kombinerer lokal energiproduksjon, energilagring og intelligent kontroll for å gi maksimal nytte av bygningers energisystemer. 

Eaton utarbeidet en energistrategi der hotellet blander solcelleenergi fra taket med den eksisterende strømkapasiteten til hotellet. Strategien ble satt ut i livet ved hjelp av et 30 kWp solcelleanlegg på taket og et Eaton xStorage energilagringsystem med 40 kW kraft og 50 kWh kapasitet.

Ved å kutte effekttoppene på strømmen brukes elektrisitet fra batteriene først når hotellets etterspørsel etter strøm er høyest, typisk om morgenen og ettermiddagen. Slik holdes det totale energiforbruket innenfor grensene som er avtalt med nettoperatøren. Det er både lønnsomt for hotellet, og skåner nettkapasiteten for andre kunder. "Building as a Grid"-tilnærmingen er skalerbar. I Hotel Florians parkeringsgarasje har det derfor blitt installert et utvidbart nettverk av elbilladere. Ladenettverket er koblet opp til energistyringssystemet via Eatons egen programvare for energistyring i bygninger. Algoritmer i programvaren dirigerer tilgjengelig strøm dit det er mest nødvendig for elbillading og for å fylle andre elektriske behov på hotellet.

For å gi hotellet best mulig utbytte av den rimelige, egenproduserte og grønne energien fra solcellepanelene, analyserer energistyringssystemene hotellets nåværende og tidligere mønstre i energiforbruk, og tilpasser strømlasten deretter. Den overvåker også værmeldingene, og kan dermed styre energiflyten på hotellet etter når det forventes at solcellepanelene vil kunne fylle opp batteriene eller at strømmen derfra kan brukes direkte. På den måten holdes både hotellets karbonavtrykk og strømkostnader lavest mulig.

Reduserte karbonutslipp med 15 tonn

Tony, hotelleieren på The Florian, som foretrekker å bare siteres med fornavn, er svært fornøyd med resultatet:

– Vår «Building as a Grid»-tilnærming på The Florian oppnår enestående resultater. I 2022 trosset vi skyhøye energipriser ved å holde kontroll på energikostnadene våre, og reduserte karbonutslippene med mer enn 15 tonn sammenlignet med gjennomsnittet for en bygning av lignende størrelse. Vi har hele tiden passet på å holde oss innenfor grensene av nettkapasiteten inn til hotellet. Hadde vi ikke klart det, hadde vi risikert å måtte stenge ned hotellet.

Jon Helsingeng legger til:

– Besparelsene i karbonutslipp vil hjelpe hotellet å nå bærekraftsmålene sine om å redusere hotellets karbonfotavtrykk mot netto null. Det er et visjonært prosjekt som viser at de som tør å satse på morgendagens løsninger, kan lykkes allerede i dag.

Jon Helsingeng  Foto Eaton.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no