Meny
29.09.2016

Har fått bukt med all kortsvindel på togene

NSB har tatt i bruk en ny løsning for online billettsalg på alle sine tog for konduktører og kontrollører over hele Norge. Til sammen 1300 terminaler er i daglig drift. – Vi har nå fått bukt med all kortsvindel, sier MT-ansvarlig Pål Tore Pedersen i konsernet.

– For NSB er dette et riktig skritt i digitaliseringsprosessen. Mobilterminalene vil bidra til å forbedre kundeservicen, effektivisere billettkontrollen og gjøre betalingen sikrere, sier Pedersen. Han kan fortelle at alle mobile terminaler med ny programvare er levert av EVRY der underleverandørene Lexit Group har levert mobile terminaler og Verifone betalingsterminaler.
   – Det tette samarbeidet har vært avgjørende for prosjektets suksess, understreker han.

Gir merverdi for kundene
For EVRY var NSB-avtalen meget viktig.
   – Som selskap skal vi effektivisere og forenkle offentlig sektor. Samtidig skal IT-investeringene gi merverdi. I dette prosjektet har vi vært opptatt av å etablere et tett samarbeid med NSB for å optimalisere deres gevinstrealisering. Mobilt billettsalg gir NSB et digitalt løft og er et godt eksempel på verdiskapningen NSB og samfunnet for øvrig oppnår, sier rådgiver og prosjektleder Mobility & Communications hos EVRY Norge, Ragnar Ringstrøm. EVRY har Nordens største fagmiljø innen mobilitet med over 150 spesialister og 400 medarbeidere tilknyttet mobilitetsprosjekter.

Opptatt av enkelt brukergrensesnitt med nye IKT-systemer
Pål Tore Pedersen er en ihuga NSB-mann, med lang fartstid både som stasjonsbetjent, konduktør og i senere tid produksjons- og serviceleder i NSB Mellomdistanse. Han har også vært involvert i utviklingen av mobile terminaler og arbeider i dag som MT-ansvarlig.
   – NSB-bakgrunnen har gitt meg en unik innsikt i mine kollegers hverdag og hvilke utfordringer de står overfor med innføring av nye IKT-systemer. Ikke minst gjelder dette for innføring av nye mobile terminaler der vi er opptatt av at de har et enkelt brukergrensesnitt slik at både yngre og eldre medarbeidere raskt kan ta dem i bruk.

Effektiviserte betalingstransaksjoner
I 2014 startet NSB forprosjekteringsfasen og innhentet tilbud fra en rekke tilbydere. Utrullingen skjedde høsten 2015, og prosjektet var sluttført 1. april i år. For NSB var det viktig at konduktørene kun skulle forholde seg til to enheter - en mobilterminal og en betalingsterminal.
   – Vekt og ergonomi var også viktige elementer, i tillegg til at terminalene måtte ha god online- og skjermfunksjonalitet, sier Pedersen.
   – Vi har fått en løsning der alle bank- og kredittkorttransaksjoner skjer online mot bank. Vi benytter samme løsning som butikker, bensinstasjoner og kjøpesentre for å effektivisere betalingstransaksjonene. 

Fordel med eget verksted
Rammeavtalen mellom NSB og EVRY om leveranse av håndholdte enheter og betalingsterminaler har en varighet på to år med ytterligere opsjon på to år.
   – Så langt har prosjektet vært en suksess, ikke minst takket være Lexit Group. Leverandøren har tatt utfordringene på strak arm og levert mobile terminaler fra Bluebird, som fungerer meget tilfredsstillende. En klar fordel er at de har et eget verksted på Kløfta som foretar raske reparasjoner og vedlikehold av terminalene. I vår hektiske hverdag er vi avhengig av utstyr uten nedetid, sier Pedersen.

Nyutviklet salgsapplikasjon spesialtilpasset konduktørenes behov
Løsningen for online billettsalg består av en nyutviklet salgsapplikasjon med intuitive skjermbilder og funksjonalitet tilpasset konduktørenes behov.
   – Billettløsningen er fremtidsrettet og øker brukervennligheten og stabiliteten. Dette er viktig når konduktører selger billetter, skanner reisekort eller utsteder gebyrer, sier Pedersen.
   – Med online-løsningen kan våre konduktører ta imot betaling fra kunder med alle typer betalingskort. Vi bruker betalingsterminalen til å skrive ut billetter og kvitteringer for betalingskort, dette gjør at vi slapp å gå til anskaffelse av egen kvitteringsskriver. Betalingsterminal skriver nå ut både billett og kvittering en operasjon.

Detaljkunnskap og forståelse
På spørsmål om hvor viktig det var å forholde seg til en leverandør som har detaljkunnskap om medarbeidernes behov, svarer Pedersen:
   – Å være nært på en leverandør som forstår våre problemstillinger, og som kjenner til konduktørenes og kontrollørenes hverdag, er avgjørende. Lexit Group tilegnet seg raskt denne kunnskapen og har levert mobile terminaler som vi vil å ha glede av i mange år fremover.

Økt sikkerhet og mindre risiko for svindel
På spørsmål om hvor viktig mobile terminalene er for å effektivisere billettfunksjonene hos NSB, svarer Pedersen:
   – Helt avgjørende. Terminalene fra Lexit Group har et enkelt brukergrensesnitt som forenkler arbeidsoperasjonene til konduktørene. Samtidig får våre kunder en god opplevelse når de reiser med oss, sier Pedersen. Han kan fortelle at tilbakemeldingene fra konduktører og kunder er entydig positiv til terminalene.
   – Online billettsalg bidrar til raskere og sikrere transaksjoner og er langt bedre enn våre gamle betalingsløsninger. Offline er en utdøende betalingsform mens online øker sikkerheten og minsker risikoen for bl.a. svindel.

Prosjektet har vært utfordrende, interessant og lærerikt
For Lexit Group har NSB-prosjektet vært meget interessant og lærerikt.
   – Det har krevd mye tid og ressurser og vært teknisk utfordrende. Men, sier Helge Stenstvedt i Lexit Group Norway, dette har vi klart å løse på en effektiv og god måte for NSB. Vi har hatt et godt samarbeid med alle involverte parter i prosjektet helt ned til leverandører av komponenter til terminalene. Erfaringene vi har høstet gjør oss i stand til å levere innovative og moderne hardwareløsninger til en rekke samferdsels- og retailkunder, avslutter han. 

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no