Meny
13.11.2022

Hafslund og Eidsiva investerer i Over Easy Solar

Hafslund og Eidsiva investerer i Over Easy Solar AS, en teknologibedrift som utvikler innovative solcelleprodukter. I første omgang med solcellemoduler som er særlig tilpasset flate og «grønne» tak.

Daglig leder Trygve Mongstad på pilotinstallasjon på Løren skole


Trendene er klare. Strømproduksjon fra solcelleanlegg på bygg forventes å kunne utgjøre en betydelig andel av energimiksen i både Norge og Europa fremover. Det tekniske potensialet for strøm produsert via solcellepaneler på bygninger tilsvarer 50% av Norges totale kraftforbruk, og EU-kommisjonen utreder muligheten for å påby solcelleanlegg på tak knyttet til alle nybygg. I tillegg øker behovet for grønne lunger i byer og tiltak mot ekstremvær, blant annet gjennom beplantning på takarealer («grønne tak»).

Over Easy Solar utvikler innovative solcellemoduler som er spesialtilpasset behovene for grønne og flate takarealer, med en ambisjon om å øke utbredelsen av solenergianlegg på bygg. Selskapet får nå Hafslund og Eidsiva inn på eiersiden, sammen med andre norske og internasjonale investorer.

- Over Easy Solar ser at markedet vil etterlyse praktiske, modulære produkter som enkelt kan plasseres der de trengs. Ved å utvikle og levere de rette produktene tror vi Over Easy Solar kan bidra til utbredelsen av produksjon fra solenergi på takarealer som ellers ikke kunne utnyttes, sier Trygve Mongstad, grunder og daglig leder i Over Easy Solar.

Lanserer produkt for «grønne tak»

Over Easy Solar vil nå kommersialisere sitt første produkt, som er en solcellemodul spesialtilpasset grønne tak. Gjennom selskapets patenterte løsning sikrer Over Easy Solar at produksjon fra solceller kan kombineres med beplantning på takarealer, uten at den ene utnyttelsen tar av den andre.

- Vi er imponert over selskapets evne til å raskt utvikle og pilotere innovative løsninger innen solcelleanlegg på bygg. I Europa bygges det ut ca. 20 millioner kvadratmeter med grønt takareal hvert år, og vi ser at Over Easy Solar kan bidra til at disse ressursene utnyttes fullt ut. På mer generell basis mener vi det er betydelige muligheter for selskaper som utvikler innovative produkter, når «alle» bygg skal produsere egen strøm fra solkraft, sier Kim Solesvik, som leder venture-investeringer på vegne av Hafslund og Eidsiva.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no