Meny
18.09.2015

Hafslund bygger stort kraftverksaggregat i Glomma

Hafslund har besluttet å igangsette bygging av nytt aggregat i Vamma kraftverk i Glomma.

Prosjektet innebærer en omfattende opprusting og utvidelse av kraftverket. 100 år gamle aggregater vil bli erstattet av et nytt stort aggregat, og mer effektiv utnyttelse av vannet vil gi om lag 220 GWh ny fornybar kraft.

Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk. Det er i år 100 år siden de første delene av kraftverket ble satt i drift, og kraftverket er senere bygd ut i flere trinn. Vamma produserer i dag 1350 GWh per år, tilsvarende 14 prosent av strømforbruket i Oslo. Det nye aggregatet, Vamma 12, får en slukeevne på 500 m3/s og vil produsere over 1000 GWh i året. 800 GWh vil erstatte produksjonen i gamle aggregater, mens om lag 220 GWh er helt ny kraft. Det økte kraftvolumet er basert på nye beregninger av økt samlet slukeevne og bedre effektivitet i kraftverket.

Kraft til 11 000 boliger
– Etter moderniseringen av Vamma kraftverk vil vi utnytte vannet i Glomma enda bedre. Det gir ny klima- og miljøvennlig kraft tilsvarende forbruket i 11 000 eneboliger, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund.
   Investeringsrammen er på 920 millioner kroner. I tillegg til det nye produksjonsvolumet vil Vamma kraftverk etter utbygging bli langt mindre sårbart for utfall og tap i produksjon. Rehabilitering av det andre store aggregatet, Vamma 11, kan skyves ut i tid, og kan gjennomføres uten vanntap. Bygging av Vamma 12 reduserer også behovet for rehabilitering av de eldste aggregatene, som vil bli benyttet når det er flom.

Kostnadseffektiv
Den nye kraften vil være berettiget til såkalte elsertifikater under den norsk-svenske støtteordningen for å frembringe mer fornybar kraftproduksjon.
   – Sett i lys av at totalproduksjonen har en kostnad på under én krone per kWh, er Vamma 12 et kostnadsmessig godt vannkraftprosjekt, sier Finn Bjørn Ruyter.
   Aggregatet vil bli bygd som en separat enhet på vestsiden av Glomma. Byggingen vil starte høsten 2015, og prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2019. Det er inngått utbyggingsavtale med vertskommunene Askim og Skiptvet.
   – Byggingen av aggregatet er et stort og krevende prosjekt, og det skal gjennomføres med høyt fokus på helse, miljø og sikkerhet, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no