Meny
04.02.2022

Grønn verdiskaping i verdensrommet

Onsdag 26. januar signerte UiT Norges arktiske universitet og Andøya Space en samarbeidsavtale. Gjennom avtalen har UiT mulighet til å bidra sterkere til utvikling og vekst i Nord-Norge.


Illustrasjon: Andøya Space

Vi har et særlig ansvar for å levere relevant utdanning og forskning av høy kvalitet i landsdelen. Kvalifiserte kandidater til romnæringen i landsdelen er ett eksempel. Avtalen bidrar blant annet til å styrke utdanningstilbudene ved UiT innen både naturvitenskapelige og teknologiske fag, samt lærerutdanningen.
   I Nord-Norge har vi i dag en komplett verdikjede for såkalt oppstrøms og nedstrøms romteknologi. Det betyr at vi skyter opp raketter med satellitter og måleinstrumenter og henter ned store mengder observasjons- og overvåkningsdata. Vi utdanner kandidater på alle nivå, bachelor, master og doktorgrad, samtidig som vi har ei romnæring som etterspør arbeidskraft. Vi kan nå stå foran for et norsk romeventyr hvor flere grønne arbeidsplasser skapes gjennom romnæringen, men det krever politisk vilje til å utløse dette potensialet.
   Samarbeidsavtalen forplikter aktørene i Nord-Norge til et forsterket samarbeid om romrelatert forskning og næringsutvikling. Ett konkret grep er å etablere et Nasjonalt
Senter for Jordobservasjon.
   Den regjeringsnedsatte utredningen, med rapporter fra henholdsvis Oslo Economics og Norsk Romsenter, konkluderer begge med nettopp at et Nasjonalt Senter for Jordobservasjon burde lokaliseres i Tromsø. Rapportene ligger i skrivende stund for oppfølging i Næringsdepartementet.
   Vi har perfekte forhold for romvirksomhet i nord. Vi ligger geografisk gunstig til i forhold til nordlyssonen, samtidig som vi er plassert slik at vi raskt og effektivt kan hente ned data fra miljøsatellittene som går i polare baner. Vi har og en komplett verdikjede med grunnforskning, anvendt forskning, industri og sluttbrukere. Romnæringen er en framtidsnæring, der forholdene ligger til rette for at Norge skal ta en ledende posisjon internasjonalt. Gjennom et styrket samarbeidet mellom rom-aktører i Tromsø, Narvik og på Andøya kan vi nå gripe muligheten og bygge opp romnæringen i Nord-Norge.
   Romvirksomheten i Nord-Norge består i enkle trekk av forskning, utvikling og produksjon som omfatter bæreraketter, satellitter, måleinstrumenter og analyse av data fra disse.Observasjoner av jorda fra satellitt er nøkkelen til effektiv og bærekraftig overvåking av klima og miljø og forvaltning av våre store hav- og islagte områder. Dette bidrar igjen til å legge til rette for bærekraftig næringsutvikling innen fiskeri, turisme, maritim og offshore sektor, inkludert fornybar energiproduksjon til havs. Viktigheten av jordobservasjon for å oppnå FNs bærekraftsmål er også anerkjent av United Nations Office for Outer Space Affairs.
   UiT Norges arktiske universitet har et samfunnsmandat som går ut på å utvikle landsdelen. Vi skal bidra med forskning og utdanning som utvikler Nord-Norge. Et Nasjonalt Senter for Jordobservasjon vil bidra med verdiskapning, kompetansearbeidsplasser og forskning i nord.
   Regjeringen skriver i Hurdalsplattformen at: «Vi vil arbeide for et nasjonalt senter for jordobservasjon i Tromsø». Utredningene er avlevert og avtaler om samarbeid inngått. Da gjenstår det bare for regjeringen å fatte beslutningen.

Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no