Meny
29.09.2016

Grønn tro står sterkest hos kvinner og høyt utdannede

Kvinner har større tiltro til at gamle melkekartonger faktisk blir til nye produkter enn hva menn har. Tilliten øker i takt med utdanningsgraden.

I en landsdekkende holdningsundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av Grønt Punkt Norge svarer 75 prosent av norske kvinner at de er helt eller ganske trygge på at drikkekartongene de leverer inn, blir brukt i produksjon av nye produkter. Blant menn er tilliten noe lavere – 69 prosent.
   – Vi ser at et klart flertall i befolkningen har tillit til det arbeidet som gjøres med å samle inn og gjenvinne emballasje. Dette flertallet går igjen i alle demografiske og geografiske segmenter, og det er vi veldig glade for, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.
 
Vestlandet sterkest i troen
Undersøkelsen avslører også at utdanning har noe å si for hvor mye man stoler på avfalls- og gjenvinningsbransjen. Tilliten øker i takt med antall år folk har gått på skole, fra 65 prosent blant dem med grunnskole, til 70 for de som har fullført videregående, til 73 prosent blant dem med høyskole- eller universitetsutdanning.
   Geografisk sett er tilliten høyest blant innbyggerne på Vestlandet og i Midt-Norge. Her svarer henholdsvis 75 og 74 prosent at de har tiltro til at drikkekartonger blir gjenvunnet. Størst skepsis finner vi i Nord-Norge, der 61 prosent svarer positivt.
 
To millioner kartonger daglig
– Kartonger som kildesorteres, går til materialgjenvinning. Men dessverre er det fortsatt noen som går i restavfallet hjemme hos forbruker, forteller Røine.
   I 2015 ble 62 prosent av alle drikkekartongene kildesortert av forbrukerne og gikk dermed til materialgjenvinning, og denne andelen øker hvert år. Det viser tall som Grønt Punkt Norge har rapportert inn til Miljødirektoratet.
   – Fibrene i en melkekartong kan gjenvinnes og gjenbrukes 6–7 ganger. Derfor er det viktig at folk fortsetter å skylle og levere inn drikkekartonger til gjenvinning. Hver eneste dag forbrukes det to millioner kartonger, sier Røine.
   I undersøkelsen kommer det fram at flere kvinner enn menn oppgir at husstanden deres kildesorterer drikkekartonger – 69 prosent for kvinner mot 66 prosent for menn.

Kilde: Pressenytt

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no