Meny
11.11.2021

Godt inneklima er også viktig i industrien

Ellingsen Seafood har gått fra et gammelt anlegg fra 1980-tallet, hvor størstedelen av produksjonen var utendørs. Nå er hele produksjonen flyttet inn, og bygget er stappfullt med moderne teknologi som styrer lys, varme og livet til fire millioner smolt.

Lydnivået er generelt høyere i industrielle omgivelser. Støy på fabrikker, lager og produksjonssenter kan forstyrre årvåkenheten, konsentrasjonen og trivsel på arbeidsplassen. Å skape sunne og produktive industrilokaler med et behagelig lyd- og lysnivå er derfor alfa omega. Det har det hypermoderne smoltanlegget Silver Seed på Mølnarodden i Lofoten sørget for.
   Vi vet at høyt støynivå på arbeidsplassen kan medføre unødvendig risiko for arbeidstakere. Å prioritere et godt inneklima med tilpassede akustiske løsninger er derfor avgjørende for trivsel, helse og arbeidsmiljø. På det heldigitale smoltanlegget Silver Seed, har Rockfon levert akustikkløsninger som bidrar til gode arbeidsforhold for de ansatte.
   Ny hverdag på verdens mest avanserte smoltanlegg i Lofoten
Gode arbeidsforhold ble prioritert høyt da det nye settefiskanlegget Silver Seed på Mølnarodden i Flakstad kommune skulle bygges. Det hypermoderne smoltanlegget eies av Ellingsen Seafood konsernet og betraktes som det mest avanserte anlegget på markedet.
   Ellingsen Seafood har gått fra et gammelt anlegg fra 1980-tallet, hvor størstedelen av produksjonen var utendørs. Nå er hele produksjonen flyttet inn, og bygget er stappfullt med moderne teknologi som styrer lys, varme og livet til fire millioner smolt. Daglig leder i Silver Seed AS, Aino Helene Ellingsen, er svært begeistret over det nye anlegget: - Det er en helt ny verden med moderne fasiliteter og en solid oppgradering i både kapasitet og kvalitet.

Spredning av lys og god lydisolering
Med produksjonsanlegget innendørs har det vært viktig med gode akustikkløsninger som sikrer et behagelig inneklima og god lydisolering mellom administrasjonsdelen og produksjonslokalene.
   I administrasjonsdelen er det levert Rockfon Blanka som er en elegant himling med en glatt og ekstra hvit overflate som har en lysrefleksjon med 87%. – Det er viktig med god fordeling av lys på en arbeidsplass hvor det er mørkt store deler av vinteren. Rockfon Blanka bidrar til en jevn spredning av lys i rommet som skaper et komfortabelt innemiljø, forklarer Paul-Erik Markussen, som er Rockfons distriktssjef for Nord-Norge.  
   Paul-Erik Markussen fortsetter: - I kontorer og møterom er det benyttet Rockfon Blanka dB, som sikrer en god lydisolering mellom møterom og kontorer, og forbedrer lydabsorpsjonen i det enkelte kontor. Valg av akustiske himlinger med god lydisolering mellom rom sikrer fortrolighet hvor lyd ikke skal overføres til andre lokaler.
   Distriktssjefen i Nord-Norge mener også at de matte og elegante profilene passer godt inn i det moderne uttrykket som smoltanlegget har. Artec Aqua har vært totalentreprenør på fiskeanlegget, mens underentreprenøren Lofot Entreprenør AS stod for montering av de akustiske løsningene.
Akustikkløsningene gir en helt annen arbeidshverdag  
Med Rockfon sine akustiske løsninger kan de ansatte på smoltanlegget bevege seg imellom to forskjellige verdener. – Det kommer mye støy fra vannet og anleggene i produksjonslokalene. I administrasjonsområdet er det helt stille. Det er som to forskjellige verdener, forteller Aino Helene Ellingsen.  
   Hun avslutter: - For oss som kommer fra et smoltanlegg fra 1980-tallet er det et helt annet liv å arbeide på et nytt anlegg som er tilpasset våre behov. Det er mindre belastning med støy og vi har fått en helt annen hverdag.

Kilde: perfektaPR

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no