Meny
12.05.2022

Global industri øker investeringene i energieffektivitet

Global industri akselererer investeringer i energieffektivitet de neste fem årene ettersom det avgjørende kappløpet mot «Net Zero» intensiveres, viser en ny undersøkelse.

Energy Efficiency Investment Survey 2022 kommer i kjølvannet av en fersk FN-rapport som ber om samordnet handling fra land for å kutte klimagassutslipp i raskere.

Den globale undersøkelsen, utført av Sapio Research, var rettet mot 2294 selskaper i 13 land, med 500 til 5000 eller flere ansatte. Den gir innsikt i hvordan industrien over hele verden planlegger å investere i energieffektiviseringstiltak for å oppnå netto null. Et sentralt funn er at mer enn halvparten (54 prosent) av selskapene allerede investerer, mens 40 prosent planlegger å gjøre energieffektiviseringsforbedringer i år.
   - Betydelig befolkningsvekst og økonomisk vekst vil akselerere klimaendringene til et kritisk punkt hvis myndigheter og industri ikke intensiverer innsatsen. Økende urbanisering og økende geopolitisk spenning vil også gjøre energisikkerhet og bærekraft enda mer kritisk, sier Tarak Mehta, leder for ABB Motion. - Å forbedre energieffektiviteten er en viktig strategi for å håndtere disse potensielle krisene. Derfor er akselerasjonen i investeringene i undersøkelsen positive nyheter.
   Industrielle, motordrevne systemer har et stort potensial for energieffektiviseringstiltak. Nesten to tredjedeler av respondentene i undersøkelsen oppgraderer utstyret sitt til de beste effektivitetsnivåene i klassen, for eksempel høyeffektive, elektriske motorer kontrollert av frekvensomformere.
   Rapporten fremhever også bekymringer. Halvparten av respondentene oppga kostnader som den største barrieren for å forbedre energieffektiviteten, og 37 prosent mente nedetid var en barriere. Det er også bekymringsfullt at bare 41 prosent av de spurte mente at de hadde all nødvendig informasjon om energieffektiviseringstiltak.
   - Det er viktig å hjelpe interessenter på tvers av industrien å forstå at netto null ikke trenger å bety nettokostnad. Både leverandører og myndigheter har en rolle å spille i å fremme budskapet om at bruk av energieffektiv teknologi gir rask avkastning på investeringen samtidig som CO2-utslippene reduseres. Poenget er at energieffektivitet er bra for næringslivet og bra for miljøet, sier Mehta.

Flere viktige funn fra undersøkelsen:
  • Energiutgifter utgjør i gjennomsnitt 23 prosent av de årlige driftskostnadene for respondentene
  • Ni av ti respondenter indikerte at økende energikostnader i det minste er en liten trussel mot lønnsomheten, mens mer enn halvparten (53 prosent) oppfattet det som en moderat eller betydelig trussel
  • Til tross for at kostnader er en betydelig barriere for å investere i å forbedre energieffektiviteten, var kostnadsbesparelser den viktigste årsaken til å investere (59 prosent)
Kilde: NTB Kommunikasjon

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no