Meny
08.06.2015

Fremstår i ny drakt med moderne belysningsløsninger

Løren Skole har gjennomgått omfattende rehabiliteringsarbeider og har ivaretatt det eksteriørmessige uttrykket fra 1891. Innvendig har bygningene fått et moderne særpreg med bl.a. tidsriktig belysning fra DEFA Lighting. Det bidrar til å øke elevenes konsentrasjonsevne. – Vi er meget godt fornøyd med resultatet, sier rektor Eli Senneset ved skolen.

– Skolen har fått en ny utforming der den gamle egenarten er ivaretatt, sier Senneset. – I klasserom, gangarealer, administrasjon og kantine er det montert funksjonell belysning med dagslysstyring. Bruk av LED-belysning, lysstyring og bevegelsessensorer, er med på å redusere de totale strømutgiftene, påpeker hun.

Ny og moderne drakt
– Løren Skole er totalrehabilitert og fremstår nå i en ny og moderne drakt forskjellig fra hvordan den så ut for noen få år siden, sier prosjektleder Øystein Johansen hos Undervisningsbygg. Han kan fortelle at de har vært byggherrens prosjektleder og eier av skolen. – Vi skal sørge for at utdanningsetatens, brukernes og skolens krav og forventninger blir ivaretatt og gjennomført i prosjektet. Totalt sett har resultatet blitt meget bra.

Gode bygningstekniske løsninger
Johansen forteller at samarbeidet med totalentreprenøren OBAS Øst AS har fungert meget bra i byggeprosjektet. – De har vært flinke til å finne gode byggetekniske løsninger som dekker skolens behov til bl.a. moderne og energibesparende belysningsløsninger fra bl.a. DEFA Lightning. Riktig belysning er med på å forbedre elevenes og lærernes arbeidssituasjon.

Godt samarbeid
Løren Skole ble oppført i 1891 og har flere ganger blitt utvidet og rehabilitert. I 2013 ble skolen revet innvendig. Bare fasadeskallet sto igjen. Innvendig bygningskropp ble oppført i en moderne drakt. Mesteparten av bygningsmassen var verneverdig. Derfor påla byantikvaren entreprenøren OBAS Øst å følge gamle mur-, puss- og maleteknikker, slik at skolen utvendig fikk tilbake sitt gamle særpreg. – Som innvendig belysning valgte vi LED- og annen standard belysning fra DEFA Lightning. Dette har vært med på å gi skolen et særpreg og moderne uttrykk, sier anleggsleder Lars Martin Krogh hos entreprenøren. Han berømmer arkitekten som har klart å skape gode og funksjonelle løsninger tilpasset skolens behov.

Totalentreprenør
Siste del av prosjektet på Løren Skole ble overlevert 12. desember 2014. OBAS Øst har spesialkompetanse på rehabilitering av gamle bygninger. Krogh er godt fornøyd med sluttresultatet. – Samarbeidet med byggherre, elektroentreprenør Komplett Elektro Installasjon og øvrige håndverksfag, har fungert meget bra. Vi har unngått forsinkelser og overlevert bygget i henhold til avtalt tid, understreker han.

Rekkemonterte LED-armaturer
På Løren Skole har DEFA Lighting levert innfelte og rekkemonterte LED-armaturer med mikroprismatisk avdekning i klasserommene. Armaturene avgir lite blending, har god dagslyseffekt og egner seg spesielt godt i slike omgivelser. – I gangsonene er det montert tilsvarende armaturer med opal-avskjerming, mens det i trappoppganger er benyttet Olympia med 40W D5-rør på vegg, forteller distriktsansvarlig for Østlandsområdet Espen Kristiansen. – For øvrig har vi levert Origo downlights i korridorer, smårom og kantine. Alle armaturer er levert med lyskontrollsystemet DALI.

God samkjøring
Komplett Elektro Installasjon AS har hatt ansvaret for sterk- og svakstrøminstallasjonene på Løren skole. De omfatter lys, data, kameraovervåking, callinganlegg, fiber mellom byggene for kommunikasjon, brannvarsling og utendørsbelysning. Våren 2013 startet installatøren arbeidene på skolen. Montering av belysning startet på forsommeren og ble sluttført sist høst.
   – Prosjektet var krevende, og det var spesielt viktig å få til en god samkjøring mellom alle håndverksfag. Vi har også hatt et godt samarbeid med våre underentreprenører, som har bidratt med å få prosjektet på skinner, sier prosjektleder Stein Gunnar Garthe. – Forholdet til totalentreprenør OBAS Øst har fungert godt, og vi har holdt oss innenfor fastsatte tidsfrister.

Godt samarbeid
DEFA Lightning ble valgt som belysningsleverandør til Løren Skole og har levert det meste av innendørsbelysning til skolen. – Samarbeidet med DEFA Lightning har fungert meget bra i prosjektet, sier Garthe. Han legger til at Komplett Elektro tidligere har samarbeidet med belysningsleverandøren i slike prosjekter. – De er flinke til å følge oss opp, komme med faglige råd der vi mangler kompetanse og leverer belysningsproduktene til rett tid.

Stor bredde
– Vi har en stor bredde av standard og spesialdesignede belysningsløsninger tilpasset både undervisnings- og næringsbygg. For DEFA Lightning er Løren Skole et viktig referanseprosjekt. Det er oppløftende at både Undervisningsbygg, OBAS og skoleledelsen vektlegger betydningen av gode og funksjonelle belysningsløsninger, avslutter Kristiansen hos belysningsleverandøren.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no