Meny
05.03.2018

Forutsigbart vedlikehold og optimal ressursbruk

For å forklare betydningen av virtuelle sensorer, tar vi oljens levetid som et eksempel.

Sensorene setter drivteknologien i stand til å planlegge vedlikeholdstidspunkter basert kun på beregninger ‒ uten å måtte investere i maskinvaresensorer. Den innebygde PLC-en evaluerer omfattende datasett om strømstyrke, spenning og hastighet. På grunnlag av disse dataene, som er tilgjengelige i omformeren, kan drevet indirekte bestemme den nåværende oljetemperaturen. Oljealdringen kan bestemmes ved å ta hensyn til smøremiddelets produktspesifikke egenskaper, noe som gir optimal utnyttelse av smøremiddelet. NORD har gjennom tester stadfestet at den beregnede oljetemperaturkurven nesten perfekt samsvarer med den reelle, målte temperaturkurven. NORD er for tiden i gang med å validere temperaturkurvene under forskjellige belastninger, og håper snart å kunne lansere en fullt operativ løsning. Prediktive vedlikeholdsfunksjoner er forventet å være kommersielt tilgjengelige i alle NORDs drivelektronikkenheter med innebygd PLC i siste del av 2018.

Se også www.nord.com

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no