Meny
25.11.2019

Fortsatt satsing på yrkesfag

Statsbudsjettet 2020 inneholder flere gode tiltak som vil bidra til å styrke yrkesfagene. Men WorldSkills Norway fikk ikke økt sin støtte.

Endringene kort oppsummert:
Økt utstyrsstipend for elever i videregående opplæring. Som en del av yrkesfagløftet økes stipendet med totalt 25 millioner kroner. Stipendet er differensiert ut fra hvilket utstyr og læremidler elevene på skaffe seg på de ulike utdanningsprogrammene.
   Nasjonalt lærlingtorg. Målet er at det skal bli enklere for lærebedrifter og potensielle lærlinger å finne hverandre. Regjeringen har i første omgang satt av 5 millioner til utredning.
   100 nye studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning. Fagskoleutdanningene skal gjøres enklere å kombinere med arbeid.
   – Regjeringen har over flere år satset på å styrke yrkesfagene og legge til rette for flere lærlingeplasser, og bidra til å gjøre det mer attraktivt for unge å velge å bli en fagarbeider. Dette er veldig positivt og vi ser at søkertallene til yrkesfaglig utdanning nå har økt de siste par årene, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway.

Ikke økt støtte til WorldSkills Norway

WorldSkills Norway har fått tildelt 3,9 millioner over statsbudsjettet 2020. Dette er samme sum som på statsbudsjettet i 2019.
   – Her må vi nok innrømme at vi er skuffet. Vi søkte om 6,4 millioner fordi vi ønsket å satse på flere utviklingsprosjekter og øke slagkraften vår i vårt arbeid for yrkesfag. Sammenlignet med øvrige nasjonale WorldSkills-organisasjoner i Norden og Europa ligger vi på nivå med Island og Liechtenstein. Vi har større ambisjoner, sier Elisabeth Lange.

Hun viser til følgende forskjeller mellom WorldSkills-organisasjonene i Norden (2018-tall):
WorldSkills Norway: 7,2 millioner i driftsbudsjett. 1 fast ansatt og 1 innleid konsulent (20% stilling).
WorldSkills Denmark: 14,8 millioner i driftsbudsjett. 6 fastansatte.
WorldSkills Sweden: 30,7 millioner i driftsbudsjett og 6 fastansatte.
   – Når vi søker om 2,5 millioner i økt støtte på statsbudsjettet, så er det skuffende å ikke bli imøtekommet i hvert fall med en viss økning. Spesielt med tanke på hvor kostnadseffektivt vi driver vårt arbeide målt mot våre søsterorganisasjoner i Sverige og Danmark, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange.
   – Vi har ambisjoner om å utvikle WorldSkills Norway som organisasjon frem mot 2025. Vi er den organisasjonen som «binder sammen» alle de øvrige aktørene innen yrkesfagutdanning og arbeidsliv som ofte jobber litt hver for seg med sine særskilt fag og behov. WorldSkills Norway ønsker å fungere som et nav innen det yrkesfaglige feltet.
   Elisabeth Lange understreker imidlertid at hun var glad for at Regjeringen gjennomførte Yrkesfagenes år 2018-kampanjen og at WorldSkills Norway fikk ansvaret med å lede denne kampanjen med dokumenterte resultater.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no