Meny
19.09.2019

Første nasjonale kartlegging av sirkulærøkonomi i Norge

FNs klimapanel (IPCC) varsler gjennom rapporten «Special Report on Climate Change and Land» at presset vi utsetter jordens ressurser for er enormt og en driver for klimaendringer. Verden er i dag kun 9 % sirkulær, ifølge en internasjonal metode for å måle gjenbruk av ressurser. Skal Norge og verden nå sine klimamål må vi sikte høyere.

Circular Norway og Norge 203040 tar derfor initiativ til en norsk Circularity Gap Report, som blir en del av det europeiske arbeidet for overgangen til sirkulærøkonomi.
   Studien vil avdekke hvor sirkulært Norge er samt peke på områder der vi har størst potensial for økt bærekraft og verdiskapning. Den 3. Global Circularity Gap Report presenteres ved World Economic Forum i Davos i januar 2020.

Sektorovergripende, sirkulær økonomi

Klimakampen vinnes ikke med gjenvinning av søppel. Norge trenger en plan for å bringe den sirkulære økonomien ut av regjeringsdokumentene og inn i samfunnet. Våre lineære modeller er ikke bærekraftig og må erstattes med en sektorovergripende, sirkulær økonomi.
   – Vi inviterer nå norsk næringsliv og organisasjonsliv til å bli med på gjennomføringen av Circularity Gap Report Norway. Dette gir mulighet til forretningsutvikling, kompetansebygging og knytter norske bransjer og aktører til den globale sirkulærøkonomien. Her er det store muligheter for norsk næringsliv, sier Bjørn Kjærand Haugland, adm. direktør i Norge203040.
   Østerrike og Nederland vil i 2019 og 2020 presentere sine respektive Circularity Gap rapporter. Metodikken er etablert av Circle Economy i Nederland. Resultatene fra Circularity Gap Report Norway vil derfor kunne sammenlignes med bransjer og bedrifter i andre land, og inngå i Circularity Gap Report globalt.
   – En norsk rapport er et godt utgangspunkt for å utarbeide en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi, og for å starte samarbeid mellom nasjonale initiativ og aktører i Norge, sier Cathrine Barth, medstifter og strategisk leder i Circular Norway, Norges første medlemsorganisasjon som jobber for å omstille Norge fra en lineær til en sirkulær økonomi.

Circular Norway inviterer
Arbeidet med å utarbeide Circularity Gap Report Norway mobiliseres i august og starter i løpet av september 2019. Rapporten vil lanseres i april 2020. Prosjektet vil samarbeide med Circle Economy som også er ansvarlig for Global Circularity Gap Report. Arbeidet vil også involvere nasjonale kompetansemiljø og aktører på tvers av bransjer og fag.
   – Norske klimautslipp har økt siden 1990. Målet er å redusere med 45 % til 2030, dette krever at vi nå tar grep. Prinsippene i en sirkulær økonomi er helt avgjørende for at vi skal kunne produsere produkter og tjenester med minst mulig klimautslipp og miljøpåvirkning. Skal vi lykkes må vi samarbeide. Vi inviterer derfor bredt og søker samarbeidspartnere som vil ta en rolle i utviklingen av sirkulærøkonomien i Norge, avslutter Bjørn Kjærand Haugland.
   For å bli med i arbeidsgruppen eller mer informasjon: Circular Norway, daglig leder Leif Nordhus, mob. 959 19 625, e-post: ln@circularnorway.no

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no