Meny
09.02.2024

Forskere finner forskjeller i hjernen til barn med ulikt oppvekstmiljø

Norske forskere har studert bilder av hjernen til 10.000 amerikanske barn. Da ser de at foreldrenes utdanning og inntekt betyr noe for hjernens utvikling. – Jeg tror vi ville kunne finne det samme her i Norge, sier forsker. 

Barn som vokser opp i et hjem med høyt utdannede foreldre, leser flere bøker. Endrer det hjernen deres?

(Foto: Shutterstock/NTB)

Barn som vokser opp i hjem med foreldre som har høy inntekt og lang utdanning, skiller seg positivt ut i mange statistikker. 

De har i gjennomsnitt bedre karakterer på skolen. 

De har bedre språkferdigheter. 

Og de har bedre helse, både fysisk og psykisk, sammenliknet med barn med få ressurser.

Disse forskjellene er godt dokumentert i forskningen. Men er det mulig å finne disse forskjellene også i hjernen? 

Generelt ganske like

Dette har nå norske forskere testet ut. De har tatt for seg MR-bilder av hjernen til rundt 10.000 amerikanske barn i alderen 9 til 11 år. 

Linn Christin Bonaventure Norbom er postdoktor ved forskningssenteret PROMENTA. Hun er hovedforfatter på den nye studien som er publisert i tidsskriftet JCPP Advances. 

Linn Christin Bonaventure Norbom har studert amerikanske barnehjerner.
Linn Christin Bonaventure Norbom har studert amerikanske barnehjerner.

Hun forteller at generelt sett er hjernene til barn med høy og lav sosioøkonomisk status veldig like. 

– Vi trenger derfor et veldig stort datasett for å kunne slå fast om det er en tydelig effekt.

Forskningsgruppen som Norbom tilhører ved Universitetet i Oslo, forsker på hjernens utvikling og dens sammenheng med psykiske lidelser. De er også opptatt av å finne ut hvorfor det er så store sosiale forskjeller i disse lidelsene.

Store endringer i barndommen

Hjernen vår endrer seg mye gjennom barndommen.

Blant annet utvider arealet av hjernebarken seg. Først veldig raskt, deretter mer gradvis.

– Det som ligger under hjernebarken, vokser og presser den utover sånn at den blir mye større, inntil den stabiliserer seg og blir til en moden hjerne, forklarer forskeren.

At arealet på hjernebarken vokser, er altså en naturlig del av modningsprosessen – og noe positivt. 

Les hele artikkelen her.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no